Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16768
Title: De invloed van het aanbieden van non-auditdiensten op de auditkwaliteit: een analyse op firmaniveau en partnerniveau
Authors: CORTEN, Maarten 
LYBAERT, Nadine 
DECKERS, Ward
Issue Date: 2014
Source: Accountancy & Bedrijfskunde, 34 (3), p. 16-37
Abstract: Naast de auditdienst is het voor de bedrijfsrevisor ook toegestaan andere diensten aan te bieden, de zogenaamde non-auditdiensten. Een aantal boekhoudschandalen deden echter het vermoeden ontstaan dat deze non-auditdiensten een belangrijke impact kunnen hebben op de auditkwaliteit. Ook wetenschappelijke studies hebben deze relatie uitvoerig onderzocht, maar zij komen daarbij niet tot een eensgezinde conclusie. Zo vinden sommige studies een positieve, sommige studies een negatieve en sommige studies zelfs helemaal geen impact op de auditkwaliteit. Het doel van deze studie is te onderzoeken op welke manier de non-auditdiensten de auditkwaliteit be├»nvloeden bij private Vlaamse bedrijven. Terwijl de wetenschappelijke studies zich nagenoeg steeds beperken tot een onderzoek op firmaniveau, wordt daarbij ook een mogelijk verband nagegaan op partnerniveau. In lijn met heel wat andere studies vertoont ook deze studie geen bewijs dat het aanbieden van non-auditdiensten de auditkwaliteit schaadt.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16768
ISSN: 0770-7142
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2016
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.