Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16771
Title: Risicoperceptie, attitude ten opzichte van risico en risicomanagement in de Vlaamse landbouw: resultaten op basis van het landbouwmonitoringsnetwerk
Authors: Wauters, Erwin
van Winsen, Frankwin
DE MEY, Yann 
VAN PASSEL, Steven 
VANCAUTEREN, Mark 
Lauwers, Ludwig
Deuninck, Joeri
Issue Date: 2013
Publisher: ILVO
Series/Report: ILVO-mededeling nr. 145
Abstract: Risico-analyse in de landbouw roept vragen op over welke risico’s er van belang zijn en hoe met risico omgegaan kan worden. Op basis van een sequentiële mixed-methode, met diepte-interviews in de eerste fase (n = 35), gevolgd door een enquête bij landbouwers van het LandbouwMonitoringsNetwerk (n = 614) in de tweede, onderzochten we de risicoperceptie, de houding ten opzichte van risico en het gepercipieerde nut van risicobeheerstrategieën. De resultaten tonen aan dat, in plaats van korte termijn volatiliteit van de prijzen, de langere termijn marge tussen de uitgaven versus inkomsten een grote zorg is voor de boeren, naast de beschikbaarheid van grond en risico’s als gevolg van beleidswijzigingen. De Vlaamse landbouwers zijn slechts in geringe mate risico-avers, zelfs eerder risiconeutraal. Verder tonen de resultaten dat de landbouwers uitgebreid bestudeerd risicobeheerstrategieën zoals contracten, termijnmarkten en verzekeringen bij de minst relevante mogelijkheden rekenen. Landbouwers zien meer nut in interne strategieën zoals beheer van schulden, liquiditeitsbeheer en diversificatie. Tot slot, risicomanagement wordt in belangrijke mate gedaan op gezinsniveau, in plaats van op het bedrijfsniveau, met strategieën zoals het besparen op persoonlijke uitgaven en niet-landbouw tewerkstelling. Deze resultaten nauwelijks verschillen naargelang kenmerken van het bedrijf en de landbouwer.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16771
Category: R1
Type: Research Report
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145_Risico.pdf
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 24, 2022

Download(s)

8
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.