Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16812
Title: De impact van het Europees Unierecht op de toetsingspraktijk van het Grondwettelijk Hof
Authors: SCHOLLEN, Peter 
MOONEN, Toon 
Issue Date: 2014
Publisher: Intersentia
Source: LUST, Sabien; SCHOLLEN, Peter; VERBIST, Stijn (Ed.). Actualia rechtsbescherming tegen de overheid, p. 131-163
Abstract: Het Grondwettelijk Hof maakt steeds vaker gebruik van het Europees Unierecht bij het wijzen van zijn arresten. In deze bijdrage wordt in de eerste plaats onderzocht op welke wijze dit recht, dat in het regelgevend kader van het Hof niet vermeld wordt bij de normen die het Hof kan toetsen noch bij deze waaraan het Hof kan toetsen, relevant is voor de toetsingsarbeid van het Hof. Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze het feit dat het Europees Unierecht betrokken is in de toetsing een invloed heeft op de omvang en het verloop daarvan.
Keywords: Grondwettelijk Hof; toetsingsmaatstaf en toetsingsvoorwerp; invloed van het Europees Unierecht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16812
ISBN: 978-94-000-0500-6
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schollen_Moonen_1e proef.pdf
  Restricted Access
Eerste drukproef artikel901.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 17, 2022

Download(s)

8
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.