Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/16887
Title: Alternatieve geschillenoplossing in de nieuwe familierechtbank: een stap voorwaarts of een gemiste kans?
Authors: HENSEN, Wendy 
Issue Date: 2014
Source: Tijdschrift voor procesrecht en bewijsrecht = Revue de droit judiciaire et de la preuve, 2014 (2), p. 38-58
Abstract: De wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank zal in werking treden op 1 september 2014, tenzij de Koning een vroegere datum bepaalt. Als gevolg hiervan zullen alle familiale geschillen behandeld worden door een gespecialiseerde rechtbank. Voor de burger houdt dit een aanzienlijke vereenvoudiging van de proceduregang in. Het familiaal contentieux zal vanaf dat ogenblik immers bij één enkele rechtbank berusten, waardoor de rechtszoekende zich niet langer dient af te vragen tot welke rechter hij zich nu moet wenden: de vrederechter, de rechtbank van eerste aanleg, de kortgedingrechter of de jeugdrechtbank. De betrokken juridische actoren wachten ondertussen in spanning af welke impact deze, toch wel ingrijpende, wijziging van de gerechtelijke organisatie zal hebben. Ook vanuit de familiale bemiddelingspraktijk wordt er reikhalzend uitgekeken naar de mogelijkheden die de hervorming zal bieden op het vlak van alternatieve geschillenoplossing oftewel “alternative dispute resulotion (ADR)”. Met recht, want de wetgever streefde blijkbaar niet alleen vereenvoudiging en meer eenvormigheid na. De aandacht die tijdens de bespreking van het wetsvoorstel uitging naar de integratie van alternatieve geschillenoplossing in de gerechtelijke organisatie is ongeëvenaard. Dat onderdeel van de nieuwe wetgeving zal in dit artikel verder toegelicht worden. Aan de hand van de parlementaire stukken wordt onderzocht welke maatregelen de wetgever gedurende het wetgevingsproces heeft overwogen om het gebruik van minnelijke regelingen in familiale zaken te bevorderen en hoe er uiteindelijk tot de definitieve keuzes werd gekomen. Ook wordt de verwachte impact van de nieuwe maatregelen nagegaan. Kan er gesproken worden van een belangrijke stap voorwaarts in het stimuleren van alternatieve geschillenoplossing of gaat het eerder om een gemiste kans? In januari 2014 werden de resultaten bekend gemaakt van een studie in opdracht van het Europees Parlement, getiteld “’Rebooting’ the mediation directive: assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU”. In het kader van deze studie werd een rondvraag georganiseerd bij bemiddelingsdeskundigen in heel Europa, waarbij onder meer gepeild werd naar hun voorkeur ten aanzien van voorgestelde maatregelen om het gebruik van bemiddeling in Europa te laten toenemen. Er wordt onderzocht hoe de resultaten van deze studie zich verhouden tot de beslissingen van de Belgische wetgever met het oog op het promoten van minnelijke regelingen binnen de nieuwe familierechtbank.
Keywords: alternative dispute resolution systems; Familierechtbank; bemiddeling (gerechtelijk recht), algemeen; minnelijke schikking en alternatieve geschillenbeslechting, algemeen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/16887
Link to publication: http://www.jura.be.bib-proxy.uhasselt.be/secure/documentview.aspx?id=dn300160886#tvl=navigators&tvc=document
ISSN: 1378-9503
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2016
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Artikel alternatieve geschillenoplossing in de nieuwe familierechtbank gepubliceerd P&B.pdf
  Restricted Access
Gepubliceerde versie van het artikel579.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 11, 2022

Download(s)

6
checked on May 11, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.