Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17288
Title: Relatie tussen professionalisering en earnings management in de context van familiebedrijven
Authors: Bongaerts, Kim
Advisors: DEKKER, Julie
STOCKMANS, Annelies
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Familiebedrijven die professionaliseren door een implementatie van formele HR-controlesystemen doen minder aan resultaatsturing dan familiebedrijven die deze systemen niet toepassen. De opname van niet-familiale personen in het management of bestuur van een familiebedrijf heeft een versterkend effect op de mate van resultaatsturing aangezien deze personen de focus op familiale doelstellingen verleggen naar een focus op financiële doelstellingen. Ook de werkzaamheid op topniveau bepaalt de mate van resultaatsturing. Hoe actiever de raad van bestuur, hoe meer men zich bewust wordt van de bedrijfsdoelstellingen en hoe groter de prestatiedruk om de financiële doelstellingen te bereiken. In familiebedrijven zijn er vier professionaliseringsprofielen, die variëren van weinig geprofessionaliseerd naar sterk geprofessionaliseerd, namelijk Autocracy, Domestic Configuration, Clench Hybrid en Administrative Hybrid. Dit onderzoek toont aan dat familiebedrijven van het type Administrative Hybrid meer aan resultaatsturing doen dan de profielen Autocracy en Domestic Configuration aangezien zij, net door te professionaliseren, geconfronteerd worden met een nieuwe drijfveer tot resultaatsturing.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17288
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09283382013581.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

76
checked on May 15, 2022

Download(s)

68
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.