Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17296
Title: Het optimaliseren van interne goederenbewegingen bij VCST
Authors: Tuts, Dimitri
Advisors: CARIS, An
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef heeft tot doel het intern transport van de vestiging van VCST te Sint-Truiden te minimaliseren in functie van de geschatte verkopen anno van 2015. VCST staat voor Volvo Cars Sint-Truiden en is gespecialiseerd in het produceren van remonderdelen voor ABS, motoronderdelen en transmissieonderdelen. Machines binnen deze fabriek zullen verplaatst worden om een zo optimaal mogelijke plaatsing ervan te verkrijgen. Problemen van deze aard worden beschreven als facility layout problemen. Een faciliteit kan onder meer een machine, een departement of een productiecel zijn. Een facility layout is de verdeling van de elementen die nodig zijn om het productieproces mogelijk te maken. Dergelijke problemen zijn zeer interessant om aan te pakken, want een efficiënte plaatsing van machines in een vestiging kan leiden tot een kostenvermindering. Facility layout problemen zijn NP-hard en deze complexiteitsgraad toont aan dat dergelijke problemen zeer moeilijk te optimaliseren zijn. Voor het oplossen van deze masterthesis wordt gekozen voor het toepassen van een constructiealgoritme. Dit algoritme van Gibson en Welgama (1993) is uiterst geschikt, omdat de probleemkenmerken overeenkomen met deze van VCST. Het resultaat toont aan dat dit algoritme goed werkt. Er worden verbeteringen in transport gevonden van ongeveer 50 % en terugverdientijden die variëren tussen 5,6 en 7,96 jaar.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17296
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08270262013588.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 26, 2022

Download(s)

10
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.