Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17305
Title: Transformative innovations for mutual benefit
Authors: Henkens, Matthias
Advisors: LAMBRECHTS, Frank
HENDRIKX, Karolien
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De maatschappelijke uitdagingen die we met zijn allen moeten aangaan worden steeds duidelijker. Als antwoord daarop zien almaar meer bedrijven in dat er maar één manier van ondernemen mogelijk gaat zijn in de toekomst, namelijk duurzaam ondernemen. Er is dan ook heel veel te vinden in de literatuur over corporate social responsibility, corporate citizenship, maatschappelijk verantwoord ondernemen en stakeholdermanagement. Echter, over de waarden, motivaties en mindsets van leiders van bedrijven die vooraanstaand zijn op vlak van duurzaamheid is weinig geweten. Extra onderzoek hieromtrent is noodzakelijk. Dat blijkt uit een oproep naar bijkomende onderzoeksprojecten, gedaan door Bright, Fry en Cooperrider (2006) in hun artikel 'Transformative innovations for the mutual benefit of business, society, and environment'. Bedrijven gaan steeds respectvoller om met hun stakeholders. Ze doen stakeholderconsultaties of betrekken ze in de besluitvorming. Er wordt gewerkt naar een hogere mate van mutual benefit of naar shared value zoals Porter en Kramer (2011) het conceptualiseerden. Wat er aan de grondslag ligt van de beslissingen van bedrijfsleiders/CEO's om andere, meer duurzame businessmodellen te gaan hanteren, is geen nieuw thema. Indien bedrijfsleiders echter vanuit een waardenkader werken, moeten er nieuwe theorieën ontworpen worden over hoe zij aan dat waardenkader geraakt zijn.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17305
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10300562013637.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 17, 2022

Download(s)

6
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.