Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17306
Title: De invloed van een familiebedrijf reputatie op de financiële prestatie
Authors: VANDEBEEK, Alana 
Advisors: HUYBRECHTS, Jolien
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Familiebedrijven zijn steeds meer de focus van academisch onderzoek. Dit komt voornamelijk doordat deze bedrijven een zeer belangrijk deel uitmaken van de economie. In België is immers 77% van alle vennootschappen een familiebedrijf (Lambrecht & Molly, 2011) en ook in andere landen zien we dergelijk hoge percentages. De meeste onderzoeken focussen zich op de vraag of familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven. De resultaten hieromtrent zijn relatief inconsistent. Het is belangrijk dat er ook onderzoek verricht wordt naar potentiële oorzaken waarom familiebedrijven beter zouden kunnen presteren dan niet-familiebedrijven. In deze eindverhandeling gaan we onderzoeken of één van die oorzaken de familiebedrijf reputatie zou kunnen zijn. Omdat die reputatie specifieke kenmerken heeft, kan dit bedrijven een competitief voordeel opleveren. Welke kenmerken nu juist geassocieerd worden met een dergelijke reputatie en welke kunnen zorgen voor een competitief voordeel blijft onduidelijk. Dit brengt ons tot de centrale onderzoeksvraag in deze masterproef: 'Welke invloed heeft een familiebedrijf reputatie op de financiële prestatie?' In het algemeen kunnen we stellen dat familiebedrijven op sommige vlakken significant beter gepercipieerd worden dan niet-familiebedrijven. Indien bepaalde soorten bedrijven bovendien hun familiebedrijf identiteit promoten, kan de familiebedrijf reputatie inderdaad een positieve invloed hebben op de financiële prestatie.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-innovatie en ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17306
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10297672013637.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

60
checked on May 27, 2022

Download(s)

50
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.