Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17308
Title: Biomassa hot or not?
Authors: Renaerts, Maxim
Advisors: SWINNEN, Gilbert
VAN DAEL, Miet
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Het streven naar een vermindering van broeikasgassen en bevordering van de overgang naar het gebruik van hernieuwbare energie, blijkt in de 21ste eeuw een moeilijke, doch noodzakelijke evolutie te zijn. Uiteraard gaat het hier om een proces op lange termijn waarvoor de huidige jeugd, studenten, in de toekomst verantwoordelijkheden zullen moeten dragen, zoniet zullen ze in het slechtste geval mogelijk de slachtoffers zijn. In dit studieproject over biomassa werd via een enquête nagegaan wat het verband is tussen drie variabelen: kennis, perceptie en houding t.o.v het gebruik ervan voor bio-energiewinning. Uit de verwerking van de antwoorden op de vragen blijkt dat er een duidelijk verband is tussen kennis en attitude, vooral wat de factor betrokkenheid betreft. Volgens de resultaten vormt kennis enkel een antecedent voor betrokkenheid indien een Limburgse student voorafgaand nog geen les over energie heeft gehad. Het geven van een les vooraf over bio-energie had een duidelijke invloed en toont aan dat er op kennisniveau nog veel te verbeteren valt.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-marketing
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17308
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10295482013638.pdf11.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 26, 2022

Download(s)

10
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.