Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17366
Title: Analyse van de financiële stromen binnen de vzw Sint-Elisabeth's Dal
Authors: Vanzeer, Jessica
Advisors: LIMERE, Arthur
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: SAMENVATTING Uit onderzoek van de studiecommissie vergrijzing (2012) is gebleken dat de gemiddelde levensverwachting van de Belgen gestegen is van 70 naar 80 jaar. Daarnaast zal het aandeel 65-plussers in verhouding tot de totale bevolking in 2030 toenemen tot 22,65%; momenteel maken zij slechts 17,18% van de totale bevolking uit. Vervolgens heeft de Zorginspectie (2012) vastgesteld dat 70% van de bewoners in Vlaamse woonzorgcentra zwaar zorgbehoevend is. Dit alles zorgt ervoor dat er nood is aan een aangepaste infrastructuur om deze zwaar zorgbehoevende personen de gepaste zorgen te kunnen bieden. Om deze noden in te vullen moeten er dus voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. In deze masterproef wordt de financiële structuur en de vermogensstromen binnen de vzw Sint-Elisabeth's Dal geanalyseerd. Sint Elisatbeth's Dal is een vzw bestaande uit drie campussen; deze bevinden zich in Zoutleeuw, Nieuwerkerken en Geetbets. Op deze locaties baat men rust' en verzorgingstehuizen, centra voor kortverblijf, service flats en dagverzorgingscentra uit. De precieze betekenis van al deze begrippen en de samenstelling van de vzw worden in deze masterproef verder toegelicht. Om een oordeel te kunnen vellen over de prestaties van de vzw zullen de resultaten van de vzw vergeleken worden met de sector. Hiervoor worden eerst de belangrijkste analysetechnieken besproken, en vervolgens toegepast op de jaarrekeningen van de vzw voor de periode 2010-2012. Daarnaast wordt de ouderenzorg in Vlaanderen wettelijk gekaderd en wordt een over
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17366
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08266442013635.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 26, 2022

Download(s)

4
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.