Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17385
Title: De inpassing van het concept "bereikbaarheid" in een sociale context
Authors: Vanhentenrijk, Jannick
Advisors: JANSSENS, Gerrit
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Deze masterproef gaat over de inpassing van het concept bereikbaarheid in een sociale context. Er wordt nagegaan hoe maatstaven van bereikbaarheid gebruikt kunnen worden in beslissingen betreffende overheidsinvesteringen, die als doel het verbeteren van de bereikbaarheid in een sociale context hebben. Hiervoor worden in de literatuurstudie verschillende aspecten van het concept bereikbaarheid besproken en wordt eveneens specifiek gezocht naar bestaande literatuur over het concept in een sociale context. Vervolgens worden verschillende bereikbaarheidsmaatstaven, die een overheid kan gebruiken, opgesomd. In het praktijkgedeelte wordt gekeken hoe die maatstaven toegepast kunnen worden in de beoordeling van de bereikbaarheid van een ontwikkelingsland. Tot slot wordt een aanbeveling gedaan voor een lokale overheid en hoe ze de bereikbaarheid in een bepaalde provincie van een ontwikkelingsland kan verbeteren. Aangezien bereikbaarheid een vaak voorkomend begrip is dat in verschillende contexten gebruikt wordt, begint de literatuurstudie met het opsommen van verschillende definities voor bereikbaarheid. Een goede definitie moet vier verschillende aspecten van bereikbaarheid omvatten. Bereikbaarheid bestaat namelijk uit een ruimtelijk, een transport, een individueel en een tijdsaspect. Daarnaast bestaan ook vier invalshoeken van waaruit bereikbaarheid kan benaderd worden, namelijk een locatiegerichte, een infrastructuurgerichte, een persoonsgerichte en een op nut gerichte dimensie. Een volgend hoofdstuk beschrijft de sociale impa
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur-operationeel management en logistiek
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17385
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08272322013588.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.