Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17431
Title: Methylering van carbonzuren met diazomethaan in flowreactoren
Authors: Vrijsen, Arne
Advisors: THOMASSEN, Leen
GOBERT, Sven
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: De verestering van carbonzuren is een industrieel belangrijke reactie, waarvoor diazomethaan zeer geschikt is. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van benzoëzuur dat snel en aflopend reageert met diazomethaan. Vanwege zijn goed uittredende stikstofgroep is diazomethaan zeer reactief, maar ook explosief. Dit verklaart waarom het niet wordt toegepast in batchprocessen op industriële schaal. Het veilig bedrijven van reacties met diazomethaan in geminiaturiseerde flowreactoren kan wel vermits er steeds weinig diazomethaan aanwezig is en de reactieomstandigheden gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden. Het proces in flowreactoren wordt uitgevoerd in twee stappen, in een eerste deel van de reactor vindt de ontbindingsreactie van diazald tot diazomethaan plaats; in een tweede deel van de reactor wordt benzoëzuur continu toegevoegd en vindt de verestering van benzoëzuur plaats. Een screening van solventen en verblijftijden wordt bij lage concentraties uitgevoerd in een Labtrix-microreactor met een maximaal rendement van 5,7 mol %. Na opschaling naar een tubulaire reactor, wordt de verblijftijd onderzocht bij hogere concentraties. Het rendement stijgt bij geoptimaliseerde omstandigheden tot 40,9 mol % bij een verblijftijd van 300 s voor de ontbindingsreactie van diazald tot diazomethaan. Voor een verdere opschaling wordt een KiloFlow-reactor van Chemtrix gebruikt, waarbij onder optimale omstandigheden het rendement verhoogt tot meer dan 90 mol %.
Notes: master in de industriële wetenschappen: chemie
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17431
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12350362013H51.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open
12350362013H51p.pdf516.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 20, 2022

Download(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.