Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17440
Title: De relatie tussen de fijnheid van cement en de druk-/buigtreksterkte van mortelbalkjes
Authors: Lenders, Peter
Advisors: GOFFA, Jan
MAAS, Stef
VANDOREN, Bram
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: In dit eindwerk wordt de invloed van de fijnheid van drie op de Belgische markt aanwezige cementen op hun 7-daagse buigtrek- en druksterkte onderzocht. Deze invloed wordt in eerste instantie bestudeerd aan de hand van de Blaine- waarde, die een maat is voor de fijnheid van cement. Vervolgens wordt de invloed van de fijnheid van cement op zijn sterkte onderzocht door middel van de korrelgroottedistributies (PSD), bekomen door laserdiffractie, van de onderzochte cementen. Deze korrelgroottedistributies worden in een lineaire Rosin-Rammler-Sperling-Bennett- diagram gekarakteriseerd door de positieparameter PP en de uniformiteitsfactor n. Daarnaast wordt er voor gekozen om de korrelgroottedistributie bijkomend weer te geven aan de hand van onder meer de korrelgroottefracties < 3 µm, < 8 µm en 3-32 µm, de korreldiameter P80 met een doorval van materiaal gelijk aan 80 % en een beperkt aantal veel gebruikte waarden die de korrelgroottedistributie karakteriseren, waartoe de mediaan van de distributie X50 behoort. Tenslotte wordt getracht om de 7- daagse buigtrek- en druksterkte te benaderen door middel van meervoudige lineaire regressiemodellen. Deze zijn samengesteld uit een geselecteerd aantal fijnheids- en korrelgroottedistributieparameters, namelijk de Blaine- waarde, n, PP, P80 en de fractie < 3 µm. De drie hogervermelde methodes bevestigen, voor de huidige proefresultaten, de invloed van de fijnheid van cement op zijn sterkte niet. Trefwoorden: portlandcement, fijnheid, sterkte, Blaine, korrelgroottedistributie
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17440
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12351302013H61.pdf3.05 MBAdobe PDFView/Open
12351302013H61p.pdf910.12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 25, 2022

Download(s)

6
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.