Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17476
Title: Ontwerp van een computergestuurde in vitro hartklep  simulator
Authors: Agten, Robin
Advisors: DEFERME, Wim
BERTRAND, Philippe
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Hartkleplijden is een frequente en belangrijke oorzaak van lichamelijke klachten bij de algemene bevolking. In de klinische praktijk wordt een inschatting van de ernst van kleplijden op niet-invasieve wijze met echocardiografie gemaakt. Bij echocardiografische metingen gebeuren echter een aantal assumpties en vereenvoudigingen die in bepaalde situaties tot minder accurate resultaten kunnen leiden. Een computergestuurde in vitro hartklepsimulator kan meer inzicht geven in dit probleem. Met deze simulator kunnen echocardiografische metingen vergeleken worden met de reële situatie om zo een inschatting van de fout te maken. Deze simulator moet aan enkele strikte eisen voldoen. Als eerste moet het debiet door de klep variabel zijn om zo verschillende snelheden door de klep te simuleren. Verder moet er ook een mogelijkheid zijn om voor en na de klep een drukmeting te doen. Tenslotte moet ook nog met een echosonde naar de klep gekeken kunnen worden. Deze simulator wordt gerealiseerd door een closed-loop pompsysteem te maken. Hierbij wordt er water in een plexiglazen bak, die uit 2 compartimenten bestaat, gepompt. Eén compartiment wordt hermetisch afgesloten en het andere heeft een vrije uitloop. In de wand tussen de compartimenten wordt de hartklep geplaatst. Na opbouw van het systeem werden metingen uitgevoerd op een eerste hartklepdesign en de resultaten tonen aan dat het systeem voldoet aan de eisen om tegemoet te komen aan de vooropgestelde probleemstelling.
Notes: master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17476
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12354182013H56.pdf6.05 MBAdobe PDFView/Open
12354182013H56p.pdf26.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 26, 2022

Download(s)

10
checked on May 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.