Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17478
Title: Flash photography vision system for inkjet drop formation characterization
Authors: Nagels, Steven 
Advisors: GENOE, Jan
DEFERME, Wim
VANDEVENNE, Glen
Issue Date: 2014
Publisher: UHasselt
Abstract: Op het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de UHasselt ontwikkelt men functionele inkten voor het inkjet printen van bijvoorbeeld RFID antennes. Printen binnen zeer kleine toleranties eist echter kennis van het exact materiaalgedrag tijdens elk van volgende afzettingsfasen: het uitstoten van de inkt, haar val naar het substraat en haar interactie met het oppervlak. In deze masterproef wordt een systeem ontwikkeld om inkjet druppels over de volledige afstand van printkop tot substraat optisch te inspecteren. Om de vallende druppels zeer scherp in beeld te brengen, wordt gekozen voor flash photography. Hierbij is niet de mechanische sluitertijd van de camera maar de duur van de gepulste belichting bepalend voor de effectieve belichtingstijd van de druppel. Verder levert het gebruik van bi-telecentrische lenzen meer accurate beelden op door randeffecten en vervorming te beperken. Een tijdkritische hardware schakeling garandeert vervolgens betrouwbaar getimede vastlegging van beelden voor verdere verwerking in LabView. Het resultaat bestaat uit twee delen. Enerzijds werd een zorgvuldig samengesteld visiesysteem opgebouwd dat, met gekarakteriseerde nauwkeurigheid, geschikt is om de druppels te observeren. Anderzijds zijn metingen uitgevoerd op de resulterende camerabeelden bij één vaste instelling van de printkop. Hieruit werden een straal van ongeveer 24µm, snelheid van gemiddeld 1.08m/s en volume van naar schatting 62 picoliter afgeleid als eigenschappen van de hoofddruppel.
Notes: master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Keywords: inkjet etching;inkjet printing;macrolenses;organic light-emitting diodes;silanization
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17478
ISSN: 1438-1656
e-ISSN: 1527-2648
DOI: 10.1002/adem.202100212
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12357582013H56.pdf7.92 MBAdobe PDFView/Open
12357582013H56p.pdf15.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on May 13, 2022

Page view(s)

36
checked on Mar 7, 2022

Download(s)

34
checked on Mar 7, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.