Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17575
Title: Wat is de impact van de wet van 17 maart 2013 op het leerstuk van de handelingsonbekwaamheid in het verbintenissenrecht?
Authors: Smeets, Deborah
Advisors: SAMOY, Ilse
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: Hoewel de invoering van het "voorlopig bewind" in 1991 ongetwijfeld een succes was, waren de verschillende systemen betreffende de handelingsonbekwaamheid reeds achterhaald en niet meer werkzaam. Hier kwam verandering in door de wet van 17 maart 2013. Deze wet voert een "eenheidsstatuut" in voor het systeem van de handelingsonbekwaamheid. Omdat de invoering van een nieuwe wet niet zonder slag of stoot verloopt, moeten enkele leerstukken uit het verbintenissenrecht ook opnieuw in kaart gebracht worden. Dit onderzoek handelt dan ook over de impact van de wet van 17 maart 2013 op het leerstuk van de handelingsonbekwaamheid in het verbintenissenrecht. Om een antwoord te bieden op deze onderzoeksvraag was het nodig de nieuwe regelgeving grondig te bestuderen en te onderwerpen aan een evaluatie. Ook werd er een rechtsvergelijkend onderzoek met Nederland ge├»ntegreerd omdat de wet van 17 maart 2013 gebaseerd is op het Nederlandse recht. Dit onderzoek bestaat uit drie grote delen. Het eerste deel geeft de nieuwe regelgeving weer. Vervolgens werd deze regeling, in het tweede deel onderworpen aan een evaluatie. Tot slot werd in het derde deel de impact op enkele kernstukken uit het verbintenissenrecht nagegaan.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17575
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10303242013299.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 22, 2022

Download(s)

12
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.