Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17603
Title: Gender-related effects of advanced glycation end products on cardiac and renal function
Authors: Arslan, Tugçe
Advisors: BITO, Virginie
SWENNEN, Quirine
Issue Date: 2014
Publisher: tUL
Abstract: AGEs zijn eiwitten of vetten die in vivo versuikerd worden. Enerzijds is er steeds meer bewijs dat AGEs mogelijk ook betrokken zijn in de ontwikkeling en vooruitgang van hart- en nierfalen. Anderzijds is het bekend dat vrouwen over het algemeen minder gevoelig zijn aan cardiovasculaire aandoeningen. De huidige studie had als doel om het effect van AGEs op de hart- en nierfunctie en om de geslachtsverschillen in hart- en nierfunctie te bestuderen als gevolg van verhoogde AGEs in het lichaam. Mannelijke en vrouwelijke Sprague-Dawley ratten werden dagelijks i.p geïnjecteerd met AGEs (20 mg/kg) of BSA met eenzelfde concentratie gedurende 6 weken.Injecties van AGEs gedurende 6 weken leidden tot hart dysfunctie. Hypertrofie werd bevestigd met een verhoogd hart gewicht-tibia lengteverhouding in beide geslachten. Totaal collageen was hoger in AGE-BSA geïnjecteerde dieren, waarbij het totaal collageen hoger was bij mannen dan bij vrouwen. Urine analyse toonde veranderingen in elektrolyt concentraties van AGE-BSA behandelde mannelijke dieren en fibrose was uitgesproken in de cortex. Deze studie toont aan dat AGE-BSA injecties aanleiding geven tot fibrose in zowel het hartweefsel als nierweefsel. Mannelijke ratten vertonen meer uitgesproken fibrose dan de vrouwtjes wat de duidelijke verslechtering in hartfunctie in vivo deels verklaart.
Notes: master in de biomedische wetenschappen-klinische moleculaire wetenschappen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17603
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09287792013249.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 24, 2022

Download(s)

6
checked on May 24, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.