Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17628
Title: Publiekrechtelijke afwijkingen van het vennootschapsrecht voor autonome overheidsbedrijven: evolutie 1991-2014 aan de hand van de casus van bpost
Authors: Deckers, Karen 
Issue Date: 2014
Source: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht (4/5), p. 232-246
Abstract: In deze bijdrage worden de publiekrechtelijke afwijkingen van het vennootschapsrecht die rusten op de autonome overheidsbedrijven onderzocht. Als vertrekpunt wordt de oorspronkelijke regelgeving van 1991 besproken. Vervolgens wordt er onderzocht in welke mate die afwijkingen thans nog van kracht zijn. Bij gebrek aan een uniform statuut voor alle autonome overheidsbedrijven is ervoor geopteerd om de focus te leggen op bpost.
Keywords: autonome overheidsbedrijven
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/17628
ISSN: 0040-7437
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2016
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
definitief.pdf
  Restricted Access
165.06 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

6
checked on May 18, 2022

Download(s)

4
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.