Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/17711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLANCKSWEERDT, Eric-
dc.date.accessioned2014-11-03T14:56:44Z-
dc.date.available2014-11-03T14:56:44Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.isbn978-2-8044-7024-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/17711-
dc.description.abstractIn dit boek wordt stil gestaan bij de vraag hoe men, binnen een juridische context, de vermogens die mensen in zich hebben kan aanspreken en ontwikkelen. Daarbij gaat het om het vermogen tot redelijkheid, creativiteit, mededogen, empathie, wijsheid, altruïsme, samenwerking, dienstbaarheid, enz. Er wordt een diepgaande visie aangereikt op vernieuwingen in het rechtssysteem en de rechtspraktijk. Die visie is gebaseerd op een holistisch mens- en wereldbeeld. Anderzijds worden tal van praktische methoden en vaardigheden besproken om binnen de juridische wereld ontwikkelingsgericht te werk te gaan. De ontwikkelingsgerichte visie op recht en rechtspraktijk wordt verder geconcretiseerd op het domein van het strafrecht, het familierecht, het bestuursrecht, de juridische beroepsbeoefening en de rechtenopleiding.-
dc.language.isonl-
dc.publisherLarcier-
dc.subject.otherontwikkelingsgericht recht; persoonlijke groei; samenwerking; creativiteit; vernieuwing in het recht; bemiddeling-
dc.titleMenselijke kracht in het recht : Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit-
dc.typeBook-
local.format.pages331-
local.bibliographicCitation.jcatB1-
local.publisher.placeGent-
dc.relation.referencesSELECTIEVE BIBLIOGRAFIE AERTSEN, I., “Herstelrechtelijke beweging. Achtergronden en regelgeving”, in L. KOOLS (ed.) Bemiddeling en herstel in de strafrechtsbedeling, Brugge, Die Keure, 2005, 1-26 ALLEMEERSCH, B., GAYSE, B., SCHOLLEN, P., TAELMAN, P., VAN ORSHOVEN, P., De nieuwe wet op de bemiddeling, Brugge, Die Keure, 2005, 94 p. APOSTEL, L., Atheïstische spiritualiteit, Brussel, VUBPress, 1998, 215 p. ARENDT, H., Vita activa. De mens: bestaan en bestemming, Amsterdam, Boom, 1994, 399p. ATLEE, T., The Tao of Democracy. Using co-intelligence to create a world that works for all, Cranston (Rhode Island), The Writers Collective, 2003, 317 p. BALL, J., CALDWELL, W., PRANIS, K., Doing Democracy with circles. Engaging communities in public planning, St. Paul (Minnesota), Living Justice Press, 2010, 194 p. BARBER, B., Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age (twentieth anniversary edition with a new preface), Berkeley Los Angeles London, University of California Press, 2003, 320 p. BARTLETT, K., “Feminist legal methods”, Harvard Law Review 1990, 829-888. BARTON, T., Preventive law and problem solving. Lawyering for the future, Lake Mary, Vandeplas Publishing, 2009, 364 p. BENNETT, W., The Lawyer’s myth. Reviving ideals in the legal profession, Chicago/Londen, The University of Chicago Press, 2001, 240 p. BEYERS, M., Eigen-Kracht-conferenties, burgers aan zet, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2013, 146p. BLOOM, W., De kracht van moderne spiritualiteit. Een nieuwe manier van bewust leven, Haarlem, Altamira, 2011, 288 p. BOUDAERT, A.M., “Le droit collaboratif: un nouveau mode alternatif de résolution des conflits”, Act. Dr. Fam. 2008/7, 133-142 BRETON, D., LEHMAN, S., The mystic heart of justice. Restoring wholeness in a broken world, West Chester (Pennsylvania), Chrysalis Books, 2001, 321 p. BROOKS, S., MADDEN R., (eds.), Relationship-centered lawyering. Social science theory for transforming legal practice, Durham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2010, 383 p. BUSH, B., FOLGER, J., The promise of mediation. Responding to conflict through empowerment and recognition, San Francisco, Jossey-Bass, 1994, 296 p. CHEVALLIER, J., “Vers un droit post-moderne ? Les transformations de la régulation juridique”, RDP 1998, 659-690. CIESLAR, A., NAYER, A., SMEESTERS, B., Le droit à l’épanouissement de l’être humain au travail. Métamorphoses du droit social, Brussel, Bruylant, 2007, 857 p. CLAES, E., DEKLERCK, J., MARCHAL, A., PUT, J. (eds.), Herstel en jeugd: nu in het (r)echt, Brugge, Die Keure, 2008, 141 p. CLAES, E., DEVROE, W., KEIRSBILCK, B., “Grenzen van (rechtsstatelijk) recht”, RW 2005-2006, 1201-1217 CLAESSEN, J., Misdaad en straf. Een herbezinning op het strafrecht vanuit mystiek perspectief, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2010, 609 p. CLAUS, H., BEYENS, K., DE MEYER, R., GRYSON, M., NAESSENS, L., Huizen. Naar een duurzame penitentiaire aanpak, Brussel, Academic & Scientific Publishers, 2013, 120 p. CLOKE, K., Mediating dangerously. The Frontiers of Conflict Resolution, San Francisco, Jossey-Bass, 2001, 252p. COLAES, J., LAMON, H., Respectvol procederen. Een pleidooi voor positieve en holistische justitie, Antwerpen, Intersentia, 2013, 108 p. COMMISSIE BURGER, RECHT EN SAMENLEVING, Het recht van de mensen. Naar een kwaliteitsvolle verhouding tussen burger, recht en samenleving, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 2001, 176 p. COUDRAIS, M., “La prise en compte de la psychologie pour le juge de la familleˮ, RIEJ 2012/69, 123-141. DAICOFF, S., Comprehensive Law Practice. Law as a Healing Profession, Durham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2011, 277 p. DANGREAU, J., SERLIPPENS, A., “A Bottom-up Approach to Developing a Drug Treatment Court: The case of Ghent, Belgium”, In X., Drug Treatment Courts: An International Response to Drug Dependent Offenders, Organisation of American States en School of Public Affairs (Washington), 2013, 84-106 DE BAUW, S., GAYSE, B., Bemiddeling en rechtspraak hand in hand. Wegwijs voor de rechter, Brugge, Die Keure, 2009, 231 p. DE DALAI LAMA, CUTLER, H., De kunst van het geluk. Over de zin van het leven, ’s-Gravenhage, Uitgeverij Bzztôh, 2011, 301 p. DE MESMAECKER, V.,“Dat we op zo’n menselijke manier hebben kunnen praten. Ervaringen met herstelbemiddeling in Vlaanderen”, Panopticon 2013, 19-41 DE WAAL, F., Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving, Amsterdan/Antwerpen, Uitgeverij Contact, 2009, 311 p. DEPUYDT, A., DEKLERCK, J., ‘Re-ligare’ als antwoord op ‘de-linquentie’. Een aanzet tot een ethische, contextuele en ecologische criminologie (doctoraal proefschrift), Leuven, gepolycop., 2005, verschillende delen: 17p + 69p + 140p + 139p + 310p + 10 p EBERHARD, C., “Le cercle comme ouverture pour la Paix. Détour par des visions amérindienne et tibétaine du Droit”, RIEJ 2002/49, 303-346 EISLER, R., The Chalice and the Blade. Our History, our Future, San Francisco, Harper, 1987, 271 p. EVERS, D., Veranderingsgericht bemiddelen. Een literatuuronderzoek naar de plaats van verandering in vier bemiddelingsmodellen, Leuven, 2007, 114 p EVERS, F., LEFRANC, P. (eds.), Kiezen tussen recht en rechtvaardigheid, Brugge, Die Keure, 2009, 263 p. FAGET, J., Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie, Toulouse, Érès, 2010, 300 p. FISHER, R., URY, W., PATTON, B., Excellent onderhandelen. Een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in iedere onderhandeling, Amsterdam/Antwerpen, uitgeverij Business Contact, 2002, 230 p. FLEERACKERS, F., Over recht en onrecht. Het vel van de rechter. Van oordeelsvorming tot conflictregeling, Gent, Larcier, 2008, 281 p. FOQUÉ, R., “De noodzakelijke verwevenheid van recht en ethiek”, Ars Aequi 1998, 6-17 FRANKL, V., De zin van het bestaan. Een inleiding tot de logotherapie (7° druk), Rotterdam, Ad Donker, 1998, 176 p. FROMM, E., De angst voor vrijheid. De vlucht in autoritarisme, destructivisme, conformisme, Utrecht, Bijleveld, 1976, 223 p. FROMM, E., De zelfstandige mens. Sociale karakterologie en psychologie der ethiek, Utrecht, Bijlevelt, 1976, 208 p. FROMM, E., Liefhebben. Een kunst, een kunde, Utrecht, Bijlevelt, 1995 (14° druk), 158 p. FRYDMAN, B., “Y a-t-il en droit des révolutions scientifiques?”, J.T. 1996, 809-813 GENCINSKA, A., De verovering van de vrijheid. Van luie mensen, de dingen die voorbijgaan, Rotterdam, Lemniscaat, 2011, 219 p GOLDSMITH, J., “Het beroep van advocaat nu en in de toekomst en de kernwaarden van het beroep”, Ad Rem 2007/3, 9-16 GUIILLAUME-HOFNUNG, M., La mediation, Paris, PUF, 2009, 127 p. GUNTER, M., “Collaborative Law : een nieuwe methode van ADR”, Vlaams-Nederlands tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement, 2008/12, 6-19 HADLEY, M., (ed.), The Spiritual Roots of Restorative Justice, New York, State University of New York Press, 2001, 264 p. HALL, D., The Spiritual Revitalisation of the Legal Profession. A Search for Sacred Rivers, Lewiston-Queenston-Lampeter, The Edwin Mellen Press, 2005, 484 p. HELMINSKI, K., Het wetende hart. De weg van de soefie : verdieping en transformatie, Utrecht, Servire, 1999, 286 p. JÄGER, W., Eeuwige wijsheid, Rotterdam, Asoka BV, 2011, 141 p. JÄGER, W., Elke golf is de zee. Mystieke spiritualiteit (bewerkt door C. QUARCH), Rotterdam, Asoka, 203 p. JÄGER, W., Wijsheid uit Oost en West. Visie op een integrale spiritualiteit, Rotterdam, Asoka BV, 2008, 99 p. KAUFMAN, G., The Lawyers’s guide to balancing life and work. Taking the Stress out of Succes, Chicago (Illinois), American Bar Association, 1999, 235 p. KEEVA, S., Transforming Practices. Finding Joy and Satisfaction in the Legal Life, Chicago, Contemporary Books, 1999, 231p. KING, M. FREIBERG, A. BATAGOL, B. HYAMS, R., Non-Adversarial Justice, Leichhardt, The Federation Press, 2009, 302 p. LANCKSWEERDT, E., “Bemiddeling in het bestuursrecht”, in D. LINDEMANS (ed.), Gedogen en bemiddelen in het bestuursrecht, Brugge, die Keure, 2003, 141-184. LANCKSWEERDT, E., “Een pleidooi voor (wereldse) spiritualiteit in het recht”, Juristenkrant 2010, afl. 220, 16. LANCKSWEERDT, E., “Het concept menselijke waardigheid als motor voor de verdere ontwikkeling van recht en rechtspraktijk”, TBP 2013, 534-538 LANCKSWEERDT, E., “Over positieve vrijheid en de rol van de wetgever”, TBP 2012, 297-300 LANCKSWEERDT, E., “Over positieve vrijheid en de rol van de wetgever”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2012, 297-300. LANCKSWEERDT, E., De participatieve democratie als nieuw hoofdstuk in het verhaal van de politieke vrijheid: ruimte voor de verwezenlijking van het menselijk potentieel, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2010, 67-87. LANCKSWEERDT, E., Een holistische juridische aanpak in het publiek recht?, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2012, 420-422. LANCKSWEERDT, E., Handboek burgerparticipatie, Brugge, Die Keure, 2009, 655 p. LEIJSSEN, M., Tijd voor de ziel, Tielt, Lannoo, 2009, 231 p. LERNER, M., Spirit Matters, Charlottesville, Hampton Roads, 2000, 363 p. LIBBRECHT, U., Is God dood? Zoektocht naar de kern van spiritualiteit, Tielt, Lannoo, 2004, 291 p. LOTH, M., GAAKEER, A., Ethiek en het juridisch beroep, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 115 p. LOTH, M., GAAKEER, A., Meesterlijk recht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2003, 439 p. MACFARLANE, J., The new Lawyer. How settlement is transforming the practice of law, Vancouver/Toronto, UBCPress, 2008, 280 p. MARIS, C., JACOBS, F., Recht, Orde en Vrijheid. Een historische inleiding in de rechtsfilosofie, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1997, 383 p. MASLOW, A., Motivatie en persoonlijkheid (derde druk), Rotterdam, Lemniscaat, 1976, 463p. MONCONDUIT, F., Devenir citoyen. Essai de philosophie politique, Brussel, Bruylant, 2006, 174 p. NUSSBAUM, M., Grensgebieden van het recht. Over sociale rechtvaardigheid, Amsterdam, Ambo, 2006, 399 p. OST, F., VAN DE KERCHOVE, M., De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications de facultés universitaires Saint-Louis, 2002, 587p. PRANIS, K., STUART, B., WEDGE, M., Peacemaking circles. From crime to community, St. Paul (Minnesota), Living Justice Press, 2003, 273 p. RHODE, D.L., In the Interests of Justice. Reforming the legal profession, Oxford, Oxford University Press, 2000, 268 p. ROSS, R., Dancing with a ghost, Ontario (Canada), Reed books, 1992, 195 p. ROSS, R., Returning to the teachings. Exploring Aboriginal Justice, Toronto, Penguin Books, 1996, 304 p. SCHULTZ, D., Groeipsychologie. De mensbeelden van Gordon Allport, Carl Rogers, Erich Fromm, Abraham Maslow, Carl Jung, Viktor Frankl, Fritz Perls, Haarlem, De Toorts, 1979, 170 p. SELLS, B., The Soul of the Law. Understanding Lawyers and the Law, Rockport, Element Books, 1994, 190 p. SENGE, P., SCHARMER, C., JAWORSKI, J., SUE FLOWERS, B., Presence. Een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties, Den Haag, Academic Servive, 2006, 304 p. SILVER, S., The Affective Assistance of Counsel. Practicing Law as a Healing Profession, Durnham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2007, 530 p TIMSIT, G., “Les deux corps du droit. Essai sur la notion de régulation ”, RFAP 1996, 375-394 UNGER, R., The Self Awakened. Pragmatism Unbound, London/Cambridge, Harvard University Press, 2007, 277 p. VAN DIEREN, B., DE HEMPTINNE, M., RENCHON, J.L., “Le risque de rupture du lien parent-enfant et l’expertise axée sur la collaboration parentaleˮ, Rev. Trim. Dr. Fam. 2011/2, 261-298. VAN GARSSE, L., “Op zoek naar herstelrecht: overwegingen na jaren bemiddelingswerk”, Panopticon 2001, 423-446. VAN NESTE, F., Hoe ethisch is het recht ? Tussen ordening en vrijheid, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 161 p. VANFRAECHEM, I., “Herstelrecht in België: een stand van zaken”, Tijdschrift voor Herstelrecht 2011, 54-62. VAUGHAN, F., De innerlijke weg : naar verbinding tussen psychotherapie en spiritualiteit, Utrecht, Kosmos, 1991, 255 p. VERSTRAETEN, J., Leiderschap met hart en ziel. Spiritualiteit als weg naar oorspronkelijkheid, Tielt, Lannoo, 2003, 94 p. VZW SUGGNOMÈ, Waarom? Slachtoffer-dader bemiddeling in Vlaanderen, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2005, 269 p. WALSH, R., Het wezen van spiritualiteit. De zeven wegen naar hart en geest, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2008, 315 p. WARSON, M., “De advocaat van morgen, haasje over met de juridische autist?”, in E. BOYDENS (ed.), Grenzeloze advocatuur: obstakels worden uitdagingen, Brugge, Die Keure, 2012, 205-218 WIELEMANS, W., Voorbij het individu. Mensbeelden in wetenschappen, Leuven/Apeldoorn, Garant, 1993, 230 p. WRIGHT, K., Lawyers as peacemakers. Practicing Holistic, Problem-Solving Law, Chicago, American Bar Association, 2010, 518 p.-
local.type.specifiedBook-
local.identifier.vabbc:vabb:378743-
item.accessRightsClosed Access-
item.fullcitationLANCKSWEERDT, Eric (2014) Menselijke kracht in het recht : Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit.-
item.fulltextNo Fulltext-
item.validationvabb 2016-
Appears in Collections:Research publications
Show simple item record

Page view(s)

20
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.