Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18118
Title: Moeizame symbiose tussen vangnetbepaling voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en recente Europese rechtspraak
Authors: NIESTEN, Hannelore 
Issue Date: 2014
Source: Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (7076), p. 1580-1589
Abstract: Per 1 januari 2015 roept de Nederlandse wetgever in art. 7.8 Wet IB 2001 een nieuwe regeling voor een beperkte groep kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen in het leven waardoor de huidige keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen vervalt. Het Hof van Justitie EU-arrest Imfeld & Garcet van 12 december 2013 is een mooie aanleiding om de nieuwe regeling tegen de achtergrond van de nieuwe ontwikkelingen in de Europese rechtspraak te plaatsen. De bijzondere focus van deze bijdrage ligt op de invulling van de vangnetbepaling vervat in art. 7.8 lid 4 Wet IB 2001 die tracht te voorkomen dat persoonlijke aftrekposten door de kwalificerende buitenlandse belastingplichtige of zijn partner zowel in de (buitenlandse) woonstaat als in de werkstaat Nederland in aanmerking worden genomen. Naast de aanpassing van de vangnetbepaling als tijdelijke oplossing, pleit de auteur voor een Europese oplossing.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/18118
ISSN: 0043-1796
Rights: Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Kluwer B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Kijk voor meer informatie over de diensten van Kluwer op www.kluwer.nl.
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2016
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 18, 2022

Download(s)

4
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.