Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18173
Title: Personen- en samenlevingsrecht. Kroniek 2013-2014
Authors: DECLERCK, Charlotte 
Issue Date: 2015
Source: Nieuw Juridisch Weekblad, 2015 (314), p. 2-8
Abstract: Deze doctrinebijdrage beoogt de belangrijkste en voor de rechtspraktijk meest relevante ontwikkelingen in het personen- en samenlevingsrecht te belichten aan de hand van de opmerkelijkste rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie (2013-2014). Hierbij komen achtereenvolgens het personen-, familie- en familiaal vermogensrecht aan bod.
A l’aide de la jurisprudence la plus remarquable de la Cour constitutionnelle et de la Cour de Cassation, cette contribution vise à éclaircir les évolutions les plus importantes et pour la pratique de droit les plus pertinentes dans le domaine du droit de la personne et de cohabitation (2013-2014). Sont successivement examinés le droit de la personne et de famille, et le droit patrimonial familial.
Keywords: personen- en samenlevingsrecht; familierecht; familiaal vermogensrecht
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/18173
ISSN: 1378-8914
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2017
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.