Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18356
Title: Noot onder HvJ 24 oktober 2013, zaak C-220/12 en C-275/12
Authors: VERONESI, Elisa 
Issue Date: 2015
Source: Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2015 (2), p. 115-117
Abstract: HvJ 24 okt 2013, zaak C-220/12, Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover ECLI:EU:C:2013:683; zaak C-275/12 Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln ECLI:EU:C:2013:684
Notes: Beide arresten betreffen een interpretatie van de artikelen 20 en 21 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). Artikel 20 stelt dat eenieder die de nationaliteit van een EU-lidstaat bezit, burger is van de Europese Unie en daardoor de rechten en plichten bezit die in de verdragen zijn bepaald. Artikel 21 stelt dat iedere EU-burger het recht heeft om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de beperkingen en voorwaarden die in het Unierecht zijn vastgesteld. Het Hof van Justitie van de Europese Unie interpreteert deze artikelen naar aanleiding van twee prejudiciële vragen in het kader van de afwijzing van studiefinanciering door de Duitse overheid ten aanzien van staatsburgers die een opleiding volgen in een andere EU-lidstaat.
Keywords: 'Burgerschap van de Unie'; 'Artikelen 20 VWEU en 21 VWEU'; 'Recht om vrij in lidstaten te reizen en te verblijven'; 'In andere lidstaat gevolgde opleiding'; 'Studiefinanciering'; 'Voorwaarden'
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/18356
ISSN: 0040-7437
Category: A1
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdf
  Restricted Access
60.39 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 18, 2022

Download(s)

4
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.