Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1839
Title: De internationale onderneming in Limburg
Authors: COLLIN, Davy
Advisors: LOMMELEN, T.
Issue Date: 2007
Publisher: UHasselt
Abstract: De hedendaagse economie wordt gekenmerkt door populaire begrippen zoals mondialisering, globalisatie en internationalisatie. In deze eindverhandeling werd een klein aspect van het algemene kader van deze begrippen verder onderzocht voor de regio Limburg. Er wordt namelijk in dit rapport aanzet gegeven tot de meting van de impact van de internationale onderneming op de Limburgse economie. Het doel van deze eindverhandeling bestaat uit de bundeling van bestaande gegevens om uitspraak te doen over de internationale onderneming in Limburg. Om dergelijke uitspraak te doen is er nood aan variabelen die toelaten conclusies te trekken over de bekomen resultaten. Er wordt in deze eindverhandeling dan ook gewerkt met indicatoren die toelaten om uitspraak te doen over macro-economische studies. Tevens zijn de gekozen indicatoren geschikt om gebundeld te worden en op basis van deze bundeling besluiten en conclusies te formuleren. Tot de geselecteerden behoren onder andere de toegevoegde waarde, gemiddelde personeelscijfers en de omzet. Met degelijke indicatoren wordt er verder gewerkt naar de geschikte onderzoeksaanpak. Op basis van de indicatoren is het duidelijk dat er met een database moet gewerkt worden. De database laat toe verschillende ondernemingen met verschillende indicatoren te bundelen en statistische analyses uit te voeren om een algemene uitspraak te doen over de internationale onderneming in Limburg. Omdat er in de bestaande literatuur geen up to date gegevens beschikbaar zijn, wordt er een nieuwe database geconstrueerd, genaamd Database Internationaal Limburg. Deze nieuw gevormde database bestaat uit drie samengevoegde bronnen die informatie bevatten over de internationale onderneming in Limburg: de Belfirst van het Bureau Van Dijk, de Vlao-lijst en de VIO-databank. De geselecteerde ondernemingen uit alle drie de databanken berusten op de 10% regel. Deze regel beschrijft het internationaal karakter van de desbetreffende onderneming door te stellen dat een onderneming als internationaal beschouwd wordt als minimum 10% van de aandelen in handen is van een buitenlandse onderneming. De finale database telt uiteindelijk 374 onderneming. Met deze ondernemingen wordt op zoek gegaan naar resultaten die het effect van de internationale ondernemingen op de Limburgse economie weten. De resultaten wijzen uit dat de internationale onderneming wel degelijk een significante invloed uitoefent op de Limburgse economie. Zo blijkt onder meer dat in 2002 en 2003 de internationale onderneming met minder dan 1% van de ondernemingen zorgt voor een tewerkstelling van om en bij de 13%. In de secundaire sector loopt deze voortgebrachte tewerkstelling zelfs op tot meer dan 32% in 2002. Ook de gerealiseerde toegevoegde bij de Limburgse bedrijven toont de invloed van de internationale onderneming. In 2003 zorgt de internationale onderneming met 0.72% van de onderneming voor ongeveer 14% van de Limburgse toegevoegde waarde. Naast de duidelijke invloed van de internationale onderneming op de Limburgse economie brengen de resultaten verdere beschrijvende statistiek voort over de internationale ondernemingen. Op basis van het totaal aandeelhoudersprincipe komt Nederland in de resultaten voor als voornaamste investeringsland met meer dan 50% van de ondernemingen in handen. Het Wereldwijde Ultieme Aandeelhoudersprincipe brengt de Verenigde Staten naar voor als belangrijkste investeringsland voor de Limburgse internationale onderneming. Verder blijkt uit de resultaten dat, bij de sectoropdeling naar industrie en diensten, de dienstensector het best vertegenwoordigd is bij de internationale onderneming. Toch is het zo dat de industriesector de bovenhand neemt over de dienstensector bij de voortgebrachte tewerkstelling, gecreëerde toegevoegde waarde en de omzet creatie. De opdeling naar primaire, secundaire, tertiaire en quartaire geven gelijkaardige resultaten voor de tertiaire en secundaire sector. De tertiaire telt in deze opdeling meer dan de helft van de onderneming, maar toch is het de secundaire sector die zorgt voor de meeste tewerkstelling, toegevoegde waarde en omzet. Tot slot kan er vastgesteld worden dat de financiële positie van de internationale onderneming in Limburg ruim boven de Vlaamse standaard ligt. Zowel de solvabiliteit als de rentabiliteit zijn ruim boven de gemiddelde Vlaamse onderneming. Verder behaalt de liquiditeitpositie van de internationale onderneming ruim de norm van 1.
Notes: 2de licentie TEW - major Integrerend Ondernemerschap
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1839
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
collin.pdf428.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 28, 2022

Download(s)

6
checked on May 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.