Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/18820
Title: Verschillende heffingsgrondslag van buitenlands vastgoed en binnenlands vastgoed schendt EU-recht: Over de wijze van weging van inkomsten uit buitenlandse niet-verhuurde onroerende goederen
Authors: NIESTEN, Hannelore 
Issue Date: 2015
Source: Vastgoedrecht, 1, p. 6-11
Abstract: In deze bijdrage gaat de auteur in op het arrest Verest en Gerards/Belgische Staat. HvJ EU 11 september 2014, C-489/13 (Verest en Gerards/Belgische Staat), n.n.g. In deze zaak diende het Hof van Justitie van de Europese Unie (Zevende kamer) zich uit te spreken over de prejudiciële vraag of de verschillende heffingsgrondslag van de inkomsten uit buitenlandse niet-verhuurde onroerende goederen ten aanzien van de inkomsten uit niet-verhuurde goederen in de woonstaat verenigbaar is met het vrij verkeer van kapitaal. Hoewel in casu de Belgische belastingregels in geschil zijn, is de HvJ EU-uitspraak ook relevant voor de Nederlandse rechtspraktijk. Voor Nederlandse inwoners met buitenlands onroerend goed wordt ofwel de niet in België gelegen vakantiewoning goedkoper ofwel een vakantiewoning in België duurder.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/18820
ISSN: 1573-2363
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.