Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19086
Title: Life is Short and Trials are Long. Empirische studie naar de doorlooptijden van bouwgeschillen
Authors: Bielen, Samantha 
Marneffe, Wim 
Popelier, Patricia
Issue Date: 2015
Source: Rechtskundig weekblad (1), p. 3-15
Abstract: De perceptie van wat een trage rechtsgang veroorzaakt, kan verschillen van de realiteit. Daarom is objectief empirisch onderzoek naar doorlooptijden noodzakelijk voor het opstellen van e ectieve beleidsmaatregelen ter versnelling van de rechtspleging. Deze bijdrage gaat na in welke mate verschillende actoren een aandeel hebben in de doorlooptijd van bouwzaken behandeld in de Limburgse rechtbanken van eerste aanleg. Uit de resultaten blijkt dat voornamelijk de procespartijen zelf het grootste deel van de doorlooptijd bepalen. Daarnaast werken ook deskundigenonderzoeken vertragingen in de hand. Zo blijkt dat in zaken waarin een deskundige werd aangesteld, ongeveer 30% van de doorlooptijd wordt bepaald door het deskundigenonderzoek. Het aandeel van de rechter, daarentegen, is opvallend beperkt.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/19086
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2017
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.