Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/19120
Title: (Grenzen aan) het recht van verdediging: toegepast op een eis tot nietigverklaring van een arbitrale sententie
Authors: VAN DEN BERGH, Bart 
Issue Date: 2015
Source: Rechtskundig weekblad, 2015, p. 22-26
Abstract: Het recht van verdediging brengt mee dat een scheidsgerecht een vordering niet geheel of gedeeltelijk kan afwijzen op grond van een middel dat de partijen voor hem niet hebben aangevoerd, zonder de partijen de gelegenheid te geven hierover verweer te voeren. Deze miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid van de arbitrale uitspraak tot gevolg.
Keywords: arbitrage; rechtspleging; recht van verdediging; afwijzing van vordering op grond van middel dat partijen niet hebben aangevoerd; aan partijen geen gelegenheid gegeven hierover verweer te voeren; gevolg; vernietiging
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/19120
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2017
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
079_220414_0020.pdf
  Restricted Access
main article144.37 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 25, 2022

Download(s)

6
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.