Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1916
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSTINISSEN, P.-
dc.contributor.advisorMAES, B.-
dc.contributor.advisorFRANKE, S.-
dc.contributor.authorDIRKX, Ellen-
dc.date.accessioned2007-11-08T13:48:24Z-
dc.date.available2007-11-08T13:48:24Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1916-
dc.description.abstractMultipel myeloma (MM) is een kwaadaardige plasma cel aandoening gekarakteriseerd door de accumulatie van terminaal gedifferentieerde klonale plasmacellen in het beenmerg, met productie van een monokonaal immuunglobuline of M-component. Tot nu toe is er naast de deletie van 13q, 17p t(4;14) en t(11;14) nog niet veel gekend over chromosomale afwijkingen bij het MM. De reden hiervoor zijn de lage proliferatie van de plasmacellen als ook het lage percentage plasmacellen in het beenmerg waardoor het kweken van plasmocyten een extra moeilijkheid met zich meebrengt. Moleculaire en genetische technieken hebben dan bij MM ook weinig succes. Een nieuwe detectiestrategie is nodig om dit probleem te voorkomen. Daarom werd er in dit project het protocol geoptimaliseerd voor flowcytometrie met behulp van de FACSAria®, cell sorting in combinatie met celkweek, metafase chromosoom preparatie, FISH en array-CGH. Het protocol voor het sorteren van de plasmacellen vereist een strikte optimalisatie met steriele condities die niet letaal of schadelijk mogen zijn voor de cellen, zodat de sortering de kweek van plasmacellen toelaat en waarbij het DNA intact blijft voor het uitvoeren van andere technieken zoals array-CGH, en PCR. Door het aanrijken van de plasmacellen door ‘cell sorting’ worden de problemen die interfereren met andere moleculaire en genetische technieken in MM omzeild. Met dit onderzoek werd aangetoond dat door het toepassen van cell sorting met behulp van de FACSAria® een zuivere plasmacelsuspensie bekomen wordt die kan gebruikt worden voor allerhande verdere (genetische) technieken zoals celkweek, FISH, PCR en array-CGH. De kweekcondities en preparatie van metafase chromosomen voor de zuiver gesorteerde plasmocyten werd eerst geoptimaliseerd op basis van de morfologie en het aantal metafases verkregen na het prepareren van metafase chromosomen op de gekweekte bloed- en beenmergstalen van MM patiënten waarbij verschillende parameters werden uitgetest. Nadien werd de optimalisatie op gesorteerde CD38/CD138+ cellen van de LP-1 cellijn uitgevoerd vooraleer zuiver gesorteerde plasmocyten afkomstig uit het beenmerg van MM patiënten in kweek werden gebracht en waarvan metafase chromosoom preparaten bekomen werden. Array CGH werd geoptimaliseerd door gebruik te maken van DNA van de LP-1 cellijn, waarvan het karyotype gekend was, en nadien ook toegepast op DNA afkomstig van MM patiënten. Door de optimalisatie van deze technieken op gesorteerde cellen, is het mogelijk om zuiver monoklonale/aberrante plasmacel populaties op chromosomale afwijkingen te screenen (karyotypering, metafase-FISH en array-CGH), als ook specifieke afwijkingen te detecteren (interfase FISH, PCR). Bovendien biedt deze unieke techniekencombinatie de mogelijkheid om nieuwe chromosomale afwijkingen te detecteren die voor een verbetering zullen zorgen bij het stellen van de diagnose en prognose en een beter inzicht geven in de pathogenese bij MM patiënten.-
dc.languagenl-
dc.language.isonl-
dc.publishertUL-
dc.titleOptimalisatie van metafase-cytogenetica en array comperatieve genomische hybridisatie op immuunfenotypische plasmacelpopulaties-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages52-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesMaster in de biomedische wetenschappen - klinische en moleculaire wetenschappen-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationDIRKX, Ellen (2007) Optimalisatie van metafase-cytogenetica en array comperatieve genomische hybridisatie op immuunfenotypische plasmacelpopulaties.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dirkx.pdf4.13 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

10
checked on May 20, 2022

Download(s)

4
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.