Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1917
Title: Een vergelijkende studie tussen elektro-vibratietraining en klassieke krachttraining ter stimulatie van spierkracht en lenigheid bij sporters
Authors: VERHAEGEN, Iris
Advisors: VAN ZWIETEN, K.
LIPPENS, P.
Issue Date: 2007
Publisher: tUL
Abstract: Inleiding: Recent zijn er enkele publicaties verschenen die het belang aangeven van elektrovibrostimulatie training voor het goed functioneren van het menselijke bewegingsstelsel. Sindsdien hebben reeds verschillende auteurs gesuggereerd dat voor gezonde sportpersonen de combinatie van elektrostimulatie en vibrostimulatie nuttig kan zijn bij het verhogen van de spierkracht, zowel wat explosiviteit als uithouding betreft. In deze studie wordt Elektrovibrostimulatie training vergeleken met klassieke weerstand training bij jonge sporters, meer specifiek bij roeiers. Methode: 26 sporters, waaronder 10 roeiers met een leeftijd tussen 18-24 jaar worden verzameld en ingedeeld in 3 groepen, een electrovibrostimulatiegroep, een placebogroep en een controlegroep. Deze bevatten respectievelijk 11, 10 en 5 proefpersonen. Het onderzoek wordt vervolgens ook opgedeeld in 3 delen. Een prestudie waarin bij de 25 proefpersonen voor de studie een isometrische spierkrachtmeting, een explosieve krachtmeting en een lenigheidstest wordt uitgevoerd. Een interventie waaraan enkel de elektrovibrostimulatiegroep en de placebo groep deelneemt. De elektrovibrostimulatiegroep ondergaat deze 4 weken een trainingschema onder invloed van elektrovibrostimulatie terwijl de placebogroep hetzelfde trainingsschema doorloopt zonder toevoeging van elektrovibrostimulatie. Tenslotte is er de poststudie waarin dezelfde testen worden uitgevoerd als in de prestudie zodat er een vergelijking gemaakt kan worden. Resultaten: Voor de isometrische kracht geldt dat er een significante toename is van de isometrische kracht in de elektrovibrostimulatiegroep (p< 0,001). Deze isometrische kracht is echter niet significant toegenomen in de placebogroep en de controlegroep. Bij de gemiddelde waarden in lenigheid in de 3 groepen is er nergens een significante wijziging aantoonbaar. Voor de explosieve kracht geldt dat er een significante toename is van de explosieve kracht in de elektrovibrostimultaiegroep daar (p< 0,001). Deze explosieve kracht is echter niet significant toegenomen in de placebogroep en de controlegroep. Conclusie: Elektrovibrostimulatie zorgt wel degelijk voor een verbetering van de isometrische en isokinetische kracht in vergelijking met de andere studiegroepen. De lenigheid blijft ongewijzigd, maar hiernaar is zeker verder onderzoek noodzakelijk waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende lenigheidstesten. Het is zeker ook de moeite waard om het effect van elektrovibrostimulatie verder te onderzoeken door gebruik te maken van isokinetische krachtmetingen.
Notes: Master in de biomedische wetenschappen - klinische en moleculaire wetenschappen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/1917
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
verhaegen.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

32
checked on May 20, 2022

Download(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.