Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1936
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLAMBRICHTS, I.-
dc.contributor.advisorMAES, B.-
dc.contributor.advisorRUMMENS, J.L.-
dc.contributor.authorEMONDS, Kimy-
dc.date.accessioned2007-11-09T08:42:41Z-
dc.date.available2007-11-09T08:42:41Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1936-
dc.description.abstractProstaatcarcinoom vormt wereldwijd nog steeds een groot gezondheidsprobleem in de mannelijke bevolking. Ontwikkeling van methodes die de mogelijkheid bieden deze aandoening in een vroeg stadium te detecteren, zijn de dag van vandaag een prioriteit aangezien hierdoor verhoogde genezingskansen verzekerd worden. In deze studie werd getracht een sensitieve moleculair genetische test te ontwikkelen waarmee een overexpressie van PCA3- en AMACR-RNA gedetecteerd kan worden in zowel prostaatweefsel als prostaatmassage vocht. Met behulp van RNA-extractie, reverse transcription en een real-time RT-PCR met TaqMan methodologie werden kwantitatieve RT-PCRs voor de genen GAPDH, PSA, PCA3 en AMACR ontwikkeld en geoptimaliseerd, waarmee het verschil in relatieve PCA3- en AMACR- expressie werd nagegaan tussen benigne en maligne prostaatweefsel. De RNA expressieniveaus van de genen GAPDH en PSA werden aangewend voor normalisatie van de resultaten. Uiteindelijk werden de testen klinisch gevalideerd zodat de diagnostische performantie op prostaatweefsel en prostaatmassage vocht kon worden gecontroleerd, en werd een vergelijking uitgevoerd met de klassieke serologische PSA-test. Uit de resultaten van dit onderzoek werd een optimale prostaatweefseltest bekomen wanneer de RNA expressieniveaus van PCA3 en AMACR genormaliseerd werden ten opzichte van GAPDH. De sensitiviteit, specificiteit en positief- en negatief predictieve waarde van de PCA3/GAPDH- en AMACR/GAPDH-test (respectievelijk bij een cut-off waarde van 14 en 620) waren 90,0%, 87,5%, 81,8% en 92,3% versus 61,9%, 66,7%, 56,5% en 71,4%. Validatie van de ontwikkelde testen op prostaatmassage vocht vertoonde een sensitiviteit en specificiteit van respectievelijk 66,7% en 72,4% (PCA3/GAPDH; cut-off = 4) én 50,0% en 69,0% (AMACR/GAPDH; cut-off = 4,5). De positief en negatief predictieve waarde bedragen tevens respectievelijk 27,3% en 87,5% én 23,1% en 86,4%. Vergelijking van de PCA3/GAPDH-test met de serologische PSA-test toonde een sensitiviteit, specificiteit en positief- en negatief predictieve waarde van respectievelijk 100%, 44,8%, 27,3% en 100% bij de klassieke test (cut-off = 4). Hieruit blijkt, zoals gekend, een zeer lage specificiteit van de PSA-test, welke beduidend lager is dan de in deze studie ontwikkelde nietinvasieve RT-PCR testen (op prostaat massage vocht). In deze studie werd uiteindelijk de RT-PCR test voor kwantificatie van het PCA3-RNA (PCA3/GAPDH-test) aangeduid als zijnde een goede moleculaire genetische test voor de diagnose van prostaatcarcinoom, dit zowel op prostaatweefsel als op prostaatmassage vocht. In tegenstelling tot PCA3, blijkt AMACR een minder efficiënte biomarker voor de opsporing van prostaatcarcinoom. Aangezien de PCA3/GAPDH-test zeer specifiek en sensitief prostaat tumorcellen kan aantonen in weefsel, kan dit een aanvullende test betekenen op de histopathologische technieken die klassiek worden toegepast voor de diagnose van prostaatcarcinoom. Ook op prostaatmassage vocht lijkt de PCA3/GAPDH-test veelbelovend om een plaats te kunnen innemen in de vroegtijdige, niet-invasieve screening naar prostaatcarcinoom. De hoge negatief predictieve waarde van deze test suggereert een effectieve opvolging van patiënten met een verhoogd PSA gehalte en zou onnodige biopsiename kunnen vermijden. Follow-up van de in deze studie geïncludeerde patiënten en bijkomende analyse zijn noodzakelijk om de klinische toepasbaarheid van deze test op prostaatmassage vocht te valideren.-
dc.languagenl-
dc.language.isonl-
dc.publishertUL-
dc.titlePCA3-RNA kwantificatie: een moleculair genetische test voor de vroegtijdige diagnose van prostaatcarcinoom-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages58-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesMaster in de Biomedische wetenschappen - Klinische en moleculaire wetenschappen-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationEMONDS, Kimy (2007) PCA3-RNA kwantificatie: een moleculair genetische test voor de vroegtijdige diagnose van prostaatcarcinoom.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
emonds.pdf715.98 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

12
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

6
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.