Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1948
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCOLPAERT, J.-
dc.contributor.authorREINERS, Bruno-
dc.date.accessioned2007-11-09T09:50:34Z-
dc.date.available2007-11-09T09:50:34Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1942/1948-
dc.description.abstractSommige organismen, die langdurig worden blootgesteld aan zware metalen, kunnen door selectiedruk tolerantiemechanismen ontwikkelen. Daarom wordt in dit onderzoek een vergelijkende studie uitgevoerd tussen 3 sensitieve, 2 Zn/Cd tolerante en 2 Zn tolerante Suillus luteus isolaten na 24 uur blootstelling aan 0; 0,5; 1 of 5 ppm cadmium. Er werd in het algemeen geen verschil van biomassaproductie waargenomen tussen sensitieve en Zn/ Cd tolerante isolaten, Zn tolerante isolaten. Maar er is wel een indicatie dat de cadmiumopname tussen sensitieve en Zn/Cd, Zn tolerante isolaten verschilt. Uit de analyse van de zinkopname blijkt dat er in het algemeen geen verschil optreedt bij de zinkopname tussen sensitieve en tolerante Suillus luteus isolaten. De resultaten van de lipidenperoxidatie konden niet geanalyseerd worden omdat de standaardfouten te groot waren. Antioxidatieve enzymenactiviteit (SOD en CAT) manifesteert zich meer bij Zn tolerante isolaten, dan bij Zn/Cd tolerante isolaten en er is een indicatie dat de energieproductie mogelijk afneemt of stabiel blijft bij zowel Zn/Cd en Zn tolerante isolaten en zo en via deze geadapteerde mechanismen tolerantie hebben ontwikkeld tegen cadmium. Uit de genexpressie van 51Da TDF (ABC transporter) blijkt dat de expressie voornamelijk afneemt bij 1 en 5 ppm Cd blootstelling en waarschijnlijk een mindere rol speelt bij tolerantie. De genexpressie van 74Ac TDF (GST) toont aan (uitgezonderd bij Lm8) er geen veranderingen optreden in de genexpressie. Hieruit blijkt dat GST mogelijk geen of een minimale rol speelt bij tolerantie. De resultaten van 30D TDF (mannose-6- fosfaat dehydrogenase) toont dat de expressie stabiel blijft en soms afneemt bij Cd blootstelling. Dit bevestigd de observaties van de enzymactiviteit, dat de energieproductie verlaagd of stabiel blijft bij alle tolerante isolaten bij Cd blootstelling. Dit onderzoek bevestigd dat er duidelijk verschil merkbaar is tussen sensitieve en Zn/Cd, Zn tolerante isolaten en verschillende tolerantiemechanismen werden geïdentificeerd. Er kan echter niet altijd een duidelijk verschil aangetoond worden tussen Zn/Cd en Zn tolerante isolaten. Hierdoor kan onder voorbehoud gesteld worden dat Zn/Cd en Zn tolerante isolaten bepaalde tolerantiemechanismen gemeenschappelijk hebben.-
dc.languagenl-
dc.language.isonl-
dc.publishertUL-
dc.titleAdaptieve Cd tolerantiemechanismen in het micro-organisme Suillus luteus-
dc.typeTheses and Dissertations-
local.format.pages54-
local.bibliographicCitation.jcatT2-
dc.description.notesMaster in de Biomedische wetenschappen - Klinische en moleculaire wetenschappen-
local.type.specifiedMaster thesis-
dc.bibliographicCitation.oldjcat-
item.fullcitationREINERS, Bruno (2007) Adaptieve Cd tolerantiemechanismen in het micro-organisme Suillus luteus.-
item.fulltextWith Fulltext-
item.accessRightsOpen Access-
Appears in Collections:Master theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reiners.pdf594.41 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

14
checked on Jun 25, 2022

Download(s)

6
checked on Jun 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.