Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20314
Title: Beslechting van consumentengeschillen in het Belgisch Wetboek van economisch recht.
Authors: VOET, Stefaan 
Issue Date: 2015
Source: SEW - Tijdschrift voor Europees en economisch recht (12), p. 628-634
Abstract: In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van twee methodes van geschillenbeslechting van consumentenzaken. Beide zijn neergelegd in het Belgisch Wetboek van economisch recht. Enerzijds de wet van 4 april 2014 inzake de buitengerechtelijke regeling van dergelijke geschillen. De wet, die de omzetting is van de ADR-richtlijn, richt een Consumentenombudsdienst op als residuele ADR-entiteit. De wet lijst ook verschillende kwaliteitseisen op waaraan ADR-entiteiten moeten voldoen. Anderzijds de wet van 27 maart 2014 tot invoeging van een rechtsvordering tot collectief herstel. De vordering is enkel van toepassing in consumentenzaken en wordt ingesteld door een consumentenvereniging.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/20314
ISSN: 0165-098X
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2017
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

8
checked on May 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.