Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20319
Title: Fraus omnia corrumpit: mogelijkheden en moeilijkheden
Editors: De Boeck, A.
Samoy, Ilse 
Stijns, S.
Van Ransbeeck, Raf
Issue Date: 2014
Publisher: die Keure
Abstract: In de voetsporen van de overleden rector Constant Matheeussen wordt jaarlijks een privaatrechtelijk thema behandeld. Daarbij wordt een verband gelegd tussen de Romeinsrechtelijke grondslag(en) en de actuele knelpunten. Het boek Fraus omnia corrumpit bevat bijdragen over het fraus-beginsel: Fraus omnia corrumpit en geneeskrachtige honing - Het Romeinse recht en 'fraus'; De contouren van het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit in kaart gebracht en geïllustreerd aan de hand van het wilsgebrek bedrog; Over de zelfstandige maar afgebakende rol van fraus omnia corrumpit in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht; Fraus omnia corrumpit in het verjaringsrecht; Fraus en schuldeisersbenadeling in het ondernemingsrecht; Fraus omnia corrumpit in het verzekeringsrecht: naar een doorgedreven neutralisatie van verzekeringsfraude. Bijdragen van de auteurs: Brandsma, Frits; Lenaerts, Annekatrien; Mariën, Lore; Vananroye, Joeri; Verjans, Elisabeth en Weyts, Britt
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/20319
Link to publication: http://www.jurisquare.be/nl/book/9789048607303/index.html
ISBN: 9789048607303
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 15, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.