Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20491
Title: Essays on organizational innovation in family firms
Authors: Hendrikx, Karolien 
Advisors: Voordeckers, Wim
Lambrechts, Frank
Issue Date: 2014
Abstract: De huidige economie is voortdurend in verandering en wordt alsmaar complexer. Hierdoor staan bedrijven voor de uitdaging om manieren te vinden om met deze toenemende complexiteit en onzekerheid om te gaan. De vaardigheid om gepast op deze veranderingen te reageren blijkt cruciaal te zijn om competitief te blijven en te overleven binnen de markt. Innovatie wordt daarom steeds belangrijker voor de bedrijven van vandaag. Niettemin blijkt dat innovatie een heel moeilijke oefening is voor veel bedrijven. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat slechts ongeveer één op drie innovatie-initiatieven de verwachtingen waarmaakt. Het creëren van een beter begrip van het innovatief gedrag van bedrijven is dan ook een belangrijke uitdaging voor onderzoekers. Ondanks de uitgebreide literatuur die al bestaat rond innovatie, zijn er ook nog altijd veel tegenstrijdigheden. Veel academici roepen dan ook op om meer onderzoek te doen dat dieper graaft en zo inzicht probeert te verwerven in het proces van innovatie. Dit doctoraatsonderzoek focust daarom precies op deze innovatie processen, met een bijzondere focus op de specifieke context van familiebedrijven. Familiebedrijven zijn alomtegenwoordig in het economische landschap en hebben enkele specifieke eigenschappen die het innovatieproces kunnen beïnvloeden. De aanwezigheid van familie in het bedrijf maakt dat er twee systemen, namelijk het bedrijfssysteem en het familiesysteem, met elkaar in contact komen die dikwijls niet dezelfde doelen en dynamieken hebben. De literatuur beschrijft zowel verschillende voordelen als nadelen die familiebedrijven zouden hebben met betrekking tot innovatie. Zo is er enerzijds de traditionele visie dat familiebedrijven eerder conservatief zijn en weinig geneigd tot verandering. Anderzijds zouden de hechte en duurzame familierelaties ervoor zorgen dat er beter wordt samengewerkt, waardoor innovatie juist gemakkelijker wordt. Tot dusver is er nog maar weinig consensus over innovatie in familiebedrijven en is er dus nood aan onderzoek dat deze tegenstrijdigheden probeert uit te klaren. Dit doctoraatsonderzoek heeft dan ook als doel om te onderzoeken hoe het innovatieproces in familiebedrijven vorm krijgt door de samenwerking van verschillende stakeholders. De algemene onderzoeksvraag van dit doctoraat kan dan ook als volgt worden geformuleerd: Hoe creëren de leden van het familiebedrijf samen hun innovatieproces? In het bijzonder wordt er gefocust op hoe verschillende actoren binnen het familiebedrijf, zoals de CEO, de raad van bestuur en de medewerkers, elk bijdragen aan het innovatieproces..
The purpose of this dissertation was to advance the understanding of organizational innovation in family firms. This overall objective was addressed by means of four separate studies, each adding a different piece of the puzzle. This concluding section first summarizes the findings of each chapter separately. After that, the main theoretical and practical implications are discussed. Finally, important suggestions for future research are provided.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/20491
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:PhD theses
Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7278 D-2014-2451-46 Karolien Hendrikx.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 17, 2022

Download(s)

10
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.