Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20655
Title: Een beroep doen op de kracht van mensen : Over het aanspreken van menselijke mogelijkheden in een juridische context
Authors: LANCKSWEERDT, Eric 
Issue Date: 2014
Source: Rechtskundig weekblad, 2014-2015 (8), p. 283-296
Abstract: In deze bijdrage wordt het concept «ontwikkelingsgericht recht» nader toegelicht. Het recht en de rechts- praktijk worden dan bekeken vanuit de vraag hoe men, binnen een juridische context, de vermogens die mensen in zich hebben kan aanspreken en (verder) ontwikkelen. Denk aan het vermogen tot redelijkheid, empathie, samenwerking, ethisch handelen, creativiteit, enz. Een ontwikkelingsgerichte visie kan theoretisch worden onderbouwd. Zij kan vorm krijgen via verschillende nieuwe methoden en praktijken, die in uiteenlopende rechtsgebieden gesitueerd
Keywords: menselijke kracht; rechtspraktijk
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/20655
ISSN: 1782-3463
Category: A1
Type: Journal Contribution
Validations: vabb 2017
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (2).pdf
  Restricted Access
published version338.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.