Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/20767
Title: Measurement Invariance Issues in International Management Research
Authors: De Beuckelaer, Alain
Advisors: JANSSENS, Gerrit
SWINNEN, Gilbert
Issue Date: 2005
Abstract: In this dissertation, the question was addressed as to how meaningful (and reliable) cross-country comparisons are when such comparisons are based on (estimated) factor mean scores at country-level. A comparison of factor mean scores across countries is very common in international management research. International management research comprises a very wide spectrum of areas of research (e.g. globalisation of the marketing mix, organisational behaviour, cross-cultural communication, etc.). A discussion as to how international comparisons are made within all of these areas would not be feasible. For this reason, the focus in this dissertation was on two particular areas of international management research: global consumer research and global research in international Human Resource (HR) management. These areas were selected as they are of particular importance to multinational companies. The main methodological objective of this dissertation was to investigate the extent to which violations of the principle of measurement invariance across groups (e.g. nations or cultures) lead to wrong conclusions regarding factor mean comparisons across groups. To date, there is no consensus in the methodological literature as to what level of measurement invariance across groups is required before such cross-group comparisons at factor-level are meaningful. Some authors, for instance William Meredith (1993), firmly stated that factor loadings and indicator intercepts of all indicators need to be invariant across groups (i.e. ‘tau-invariance’ across groups). Others have advocated less stringent conditions, such as the invariance of factor loadings across groups (i.e. ‘metric invariance’ across groups) (e.g. Duane Alwin and David Jackson, 1981) or the invariance of only a subset of all factor loadings across groups (i.e. ‘partial metric invariance’) (e.g. Barbara Byrne et al., 1989). References to many papers were provided in Section 3.1 of Chapter 3. Metric (or partial metric) invariance across groups does not require the invariance of indicator intercepts across groups.
Dit proefschrift behandelt een specifiek methodologisch probleem (meerbepaald een ‘meetprobleem’) waarmee kwantitatieve onderzoekers geconfonteerd worden wanneer ze internationaal vergelijkend onderzoek uitvoeren. Dit methodologische probleem wordt in de volgende paragraaf nader omschreven. Het internationaal onderzoek binnen de managementwetenschappen neemt (als toepassingsdomein) in dit proefschrift een centrale plaats in. Het methodologische probleem dat in dit proefschrift onderzocht wordt, treedt op telkens wanneer een onderzoeker landen wil vergelijken op basis van hun (gemiddelde) score op zogenaamde ‘constructen’ (ook wel ‘factoren’ genoemd). Constructen zijn abstracte concepten die vaak ‘geoperationaliseerd’ (d.w.z. gemeten) worden middels een aantal vragen in een vragenlijst. Vaak nemen deze vragen de vorm aan van zogenaamde ‘beweringen’. Deze beweringen worden vertaald en opgenomen in alle vragenlijsten die in de verschillende landen gebruikt worden. De respondenten worden geacht aan te geven in welke mate zij het eens dan wel oneens zijn met de individuele beweringen. Vaak wordt een 5-puntenschaal gebruikt om hun antwoorden te registreren. Wanneer een schaal gebruikt wordt die samengesteld is uit meerdere beweringen per (te meten) construct, moet voldaan zijn aan het principe van ‘meetinvariantie’ (of ‘schaalinvariantie’) over alle landen heen. Er is voldaan aan dit principe indien de (te schatten) ‘parameters’ in het meetmodel dezelfde waarde hebben in alle landen die in het onderzoek participeren. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, treedt het ‘methodologische probleem’ op waar in de inleidende paragraaf naar gerefereerd werd.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/20767
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:PhD theses
Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhDThesisADeBeuckelaer.pdf8.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 22, 2022

Download(s)

4
checked on May 22, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.