Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21137
Title: Wat als een lid van de Gecoro zich a priori uitdrukkelijk heeft uitgesproken voor (of tegen) de vaststelling van een ruimtelijk uitvoeringsplan
Authors: VERBIST, Stijn 
Issue Date: 2015
Publisher: Larcier
Source: Deontologie en tuchtrecht 2015/2, p. 475-477
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/21137
ISBN: 9782804471309
Category: B2
Type: Book Section
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.