Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21529
Title: Leiderschap in de gezondheidszorg, van theorie naar praktijk
Authors: CLAES, Neree 
Issue Date: 2016
Publisher: ACCO Uitgeverij
Abstract: De zorgsector is volop in beweging en de uitdagingen zijn bovendien gigantisch. Er is dan ook een enorme behoefte aan artsen en hoofdverpleegkundigen met leiderschapsvaardigheden: zij moeten een toekomstvisie kunnen uitdenken én een strategie om die visie te realiseren. Artsen en hoofdverpleegkundigen zijn dan wel opgeleid om uitstekende zorg te verlenen, zij kunnen niet altijd meteen terugvallen op reeds ontwikkelde leiderschapscompetenties. Die competenties kan je wel leren. Dit boek biedt daarop een antwoord en vult daarmee een grote leemte op. De auteur staat stil bij verschillende technieken om leiderschap te laten groeien vanuit je persoonlijkheid. De grote meerwaarde van dit boek ligt in de vele cases en getuigenissen waarmee het doorspekt is. Verschillende expert-leiders uit de gezondheidszorg verleenden er hun medewerking aan. Door zijn originele aanpak is Leiderschap in de gezondheidszorg rijk aan informatie, praktijkgericht en vlot leesbaar. Dit unieke standaardwerk is een onmisbare inspiratiebron voor alle leidinggevenden en leidinggevenden in spe in de zorg, artsen, hoofdverpleegkundigen, maar ook niet-artsen en andere medewerkers.
Notes: “De meerwaarde van en de nood aan leiderschap in de gezondheidszorg worden door Neree Claes mooi geïllustreerd in dit boek. De auteur legt hierbij de nadruk op het belang van een goed werkend en complementair samengesteld team om in een gezondheidsorganisatie kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit te bereiken. Een vlot leesbaar en bruikbaar boek voor alle gezondheidsactoren.” Prof Minne Casteels, arts-specialist inwendige geneeskunde, gewoon hoogleraar Farmacologie KU Leuven, voorzitter Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, voorzitter Europa Ziekenhuizen en Imelda vzw
Keywords: leiderschap; gezondheidszorg; competenties
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/21529
ISBN: 978 94 6292 561 8
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
leiderschap-COVER-DEF.pdfcover 478.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 23, 2022

Download(s)

8
checked on May 23, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.