Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/21906
Title: De chimerisatie van een antilichaam gericht tegen borstkankercellen
Authors: Meulemans, Els
Advisors: RAUS, Jef
Vandevyver, C.
Issue Date: 1993
Abstract: Monoclonale antilichamen die gebruikt worden voor in vivo diagnostiek en humane therapie moeten bij voorkeur van humane oorsprong zijn. Om de immunogeoiciteit van dierliJ'ke antilichamen te reduceren worden chimere antilichamen gemaakt Het doel van deze studie is een chimeer antilichaam te construeren dat gericht is tegen humane borstkankercellen. Een monoclonaal antilichaam 5DIO (IgG3) gericht tegen de humane borstkankercellijn MCF-7 werd aangemaakt door het fusioneren van miltcellen van een geunmuoiseerde muis met muis SP2/0 cellen (Plessers e.a., 1986). Dit 5010 antilichaam bleek een aneuploidie-geassocieerd antigeen te herkennen. Het RNA van de muis hybridoma cellijn die het 5010 antilichaam aangemaakt, werd geisoleerd. cDNA's die coderen voor de variabele gebieden van de lichte en zware keten van het 5D 10 antilichaam werden selectief gesynthetiseerd door gebruik te maken van Ig-specifieke oligonucleotiden. Na de isolatie van de genen die coderen voor het VH- en YK:-fragment van het 5010 antilichaam met de PCR-reactie, werden ze overgebracht naar expressievectoren. Het zware keten variabel gebied codeert een volledig intact variabel gen, dat de meeste homologie vertoont met de variabele Igsequenties in klasse IIA. Het lichte keten variabel gebied behoort tot klasse IL Via de klonering van de genen coderend voor de variabele gebieden van het muis antilichaam, in specifieke PSV-vectoren (bekomen van Prof. G. Winter, MRC, Cambridge, UK) werden muis/mens chimere genen geconstrueerd. De V-genen werden door een niet-coderend gebied gekoppeld aan de genen die coderen voor de constante gebieden van een humaan antilichaam. De constructen werden voorzien van een antilichaam "enhancer", promotor, signaalpeptide sequentie en een selectiegen : gpt of hyg. De chimere Ig-ketens werden achtereenvolgens in de SP2/0 myeloma cellijn getransfecteerd. Transfectoma's die het chimeer antilichaam secreteerden, werden ge1dentificeerd via selectie met bet gepaste medium en screening met ELISA Het chimeer antilichaam werd gekarakteriseerd met gelelektroforese en immunoblot analysen. De ketens hebben de verwachte grootte en blijken intact te worden gesecreteerd. De bindingsspecificiteit van het chimeer antilichaam aan de MCF-7 borstkankercellen werd aangetoond met ELISA- en F ACS-analysen en bleef behouden. De anti-tumor activiteit van het chimeer antilichaam werd aangetoond in een "chromium release" test maar lag lager als voor het oorspronkelijke muis antilichaam. Verder onderzoek naar de activiteit van het chimeer antilichaam zal het werkingsmechanisme en de anti-tumor activiteit van het eiwit kunnen verklaren. Vermits het chimeer antilichaam het tumor geassocieerd antigeen op de MCF-7 borstkankercellen herkent, lean het aangewend worden voor de opsporing van metastasen en borsttumoren in patienten.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/21906
Category: T1
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:PhD theses
Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Els Meulemans.pdf15.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 25, 2022

Download(s)

4
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.