Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22136
Title: Manuele vaardigheden bij kinderen met en zonder een coördinatie-ontwikkelingsstoornis: een pilootstudie
Authors: Coenen, Ellen
Locht, Kelly
Advisors: KLINGELS, Katrijn
VANVUCHELEN, Marleen
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: Doelstellingen: Het doel van deze pilootstudie is nagaan welke aspecten binnen de manuele vaardigheden van kinderen met DCD verstoord zijn in vergelijking met typisch ontwikkelende (TO) kinderen. Participanten: Zeven kinderen met DCD (4 jongens, 3 meisjes) en zeven leeftijdsgematchte TO kinderen werden geïncludeerd. Metingen: MABC-2, DCDDaily, Tyneside pegboard test en een imitatietest. Resultaten: De DCD-groep scoort significant lager dan de TO-groep op de MABC-2 subtest handvaardigheid en mikken en vangen. Vervolgens scoort de DCD-groep zwakker dan de TO-groep op de DCDDaily op vlak van totale tijdsscore, uitvoeringsscore en testscore. De DCD-groep scoort eveneens significant lager op de totaalscore van de statische en dynamische posities van de imitatietaak. Op de Tyneside pegboard test scoort de DCD-groep significant trager dan de TO-groep op de taak met grote en kleine pinnen met zowel de dominante als niet-dominante hand. Vervolgens scoort de DCD-groep significant trager op de bimanuele taak met de grote pinnen en de akoestische dubbeltaak met de kleine pinnen. Wanneer binnen de DCD-groep een akoestische dubbeltaak wordt toegevoegd aan de gewone conditie, wordt de uitvoering significant trager. Conclusie: De MABC-2, DCDDaily, Tyneside pegboard test en imitatietest tonen een verschil van manuele vaardigheden tussen de DCD-groep en de TO-groep. Om verdere uitspraken hierover te doen, moeten de experimentele testen nog verder verfijnd worden en moet het onderzoek uitgevoerd worden op een grotere populatie.
Notes: master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie-revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/22136
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses
Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12344602015H87.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 20, 2022

Download(s)

8
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.