Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/22180
Title: De invloed van de perceptie van de CEO over auditing op de auditkwaliteit
Authors: Vandael, Anne
Advisors: STEIJVERS, Tensie
CORTEN, Maarten
Issue Date: 2016
Publisher: UHasselt
Abstract: In de wetenschappelijke literatuur zijn er aanwijzingen te vinden dat de CEO een invloed kan hebben op auditors en op de auditkwaliteit. Deze masterproef onderzoekt daarom in welke mate de perceptie van de CEO over auditing een invloed heeft op de auditkwaliteit en of dit verband hetzelfde is voor elke auditor. De perceptie van de CEO over auditing wordt ingedeeld in vier dimensies, een functionele, sociale, emotionele en prijsdimensie, waarna de relatie van deze perceptie met auditkwaliteit werd getest. Uit de resultaten blijkt dat de sociale perceptie van de CEO over auditing positief gerelateerd is aan auditkwaliteit. Ook de prijsperceptie vertoonde zulk verband, maar enkel voor de winstverhogende discretionaire accruals. Voor de functionele en emotionele dimensie werd er geen verband gevonden. Er kon ook geen moderatie van industriespecialisatie worden vastgesteld voor de relatie tussen de perceptie van de CEO over auditing en de auditkwaliteit. Voor de functionele dimensie kon er wel bewijs gevonden worden voor een moderatie van de grootte van het auditbedrijf voor de winstverlagende accruals. Hierbij was, in tegenstelling tot de verwachtingen, de functionele perceptie negatief gerelateerd aan auditkwaliteit, maar verzwakte een groot auditbedrijf dit verband. Gezien deze interessante bevindingen is verder onderzoek zeker aangeraden.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen-accountancy en financiering
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/22180
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12327012015635.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

40
checked on May 18, 2022

Download(s)

46
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.