Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23362
Title: Gemeentelijke aansprakelijkheid: wat is nieuw?
Authors: Van Heuven, Dirk
Ronse, Steven
Logie, Sofie
Decock, Kaat
Meeus, Roel
Riemslagh, Jonas
VANDORMAEL, Karel-Jan 
Gees, Meindert
Dewulf, Gilles
Issue Date: 2011
Publisher: UGA
Abstract: Onze steden en gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de (onvermijdelijke) fouten die zij bij de uitvoering van hun steeds talrijkere bevoegdheden maken. Rechtsonderhorigen vinden gemakkelijker de weg naar administratieve rechtbanken om de schorsing of vernietiging van de ene of de andere beslissing te bekomen. Bovendien wenden zij zich vaker tot de gewone rechtbanken voor het bekomen van een schadevergoeding (al dan niet na toepassing van de wettigheidsexceptie van artikel 159 Grondwet). De advocaten van Publius, gespecialiseerd in publiek recht en de publieke sector, hebben naar aanleiding van een seminarie dat zij over deze materie geven, de meest recente rechtspraak gebundeld in een handig boekje. Dit boekje is een onmisbaar instrument voor de lokale besturen, hun verzekeraars en hun juridische raadgevers (advocaten). Zij vinden hierin een overzicht van de recente rechtspraak (2000-2010), aangevuld met waardevolle inzichten voor wat betreft de toepassing van de aansprakelijkheidsregels in de verschillende materies die gemeenten aanbelangen, zoals overheidsopdrachten, wegenis, water, stedenbouw, milieu, enz.. Er wordt ingegaan op de aansprakelijkheid van de gemeente voor haar mandatarissen en gemeentepersoneel, terwijl ook de aansprakelijkheid van de gemeente bij haar optreden als regelgever, vergunningverlener en toezichthouder aan bod komt. De impact van beroepsmogelijkheden en medebewind op de gemeenteaansprakelijkheid wordt evenmin uit de weg gegaan. Ten slotte wordt een hoofdstuk gewijd aan enkele praktische tips voor lokale besturen om aansprakelijkheidsvorderingen zoveel mogelijk te beperken.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/23362
ISBN: 9789089772497
Category: B1
Type: Book
Appears in Collections:Research publications

Show full item record

Page view(s)

4
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.