Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23501
Title: Werkgever mag religieuze symbolen verbieden, maar lang niet altijd
Authors: PANIS, Jochen 
KEUNEN, Stef 
Issue Date: 2017
Source: De Juristenkrant, 19(346), p. 1-1
Abstract: Op 14 maart 2017 heeft het Europese Hof van Justitie zich in twee arresten uitgesproken over een verbod op het dragen van religieuze symbolen in de werkomgeving. Een interne regel van een onderneming die het zichtbaar dragen van enig politiek, filosofisch of religieus teken verbiedt, vormt geen directe discriminatie, aldus het Hof van Justitie. Wanneer geen zo’n interne regel bestaat, volstaat de wil van de klant niet om het onderscheid te rechtvaardigen.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/23501
Link to publication: http://www.adlex.be/nl/team/4127-jochen_panis/1942-publicaties/9192-werkgever_mag_religieuze_symbolen_verbieden_maar_lang_niet_altijd
ISSN: 1374-3538
Category: M
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. Panis en S. Keunen - Werkgever mag religieuze symbolen verbieden, maar lang niet altijd - De Juristenkrant 22 maart 2017 - nr. 346.pdf
  Restricted Access
Published version226.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Bijdragevoorstel_Panis_Keunen final.pdf
  Restricted Access
Peer-reviewed author version136.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 25, 2022

Download(s)

18
checked on May 25, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.