Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/23674
Title: Aardbevingsbestendig ontwerpen van prefab betonconstructies
Other Titles: Conception parasismique des constructions en béton préfabriqué
Authors: Molkens, Tom
DEGEE, Herve 
Issue Date: 2016
Source: Beton, 232, p. 39-46
Abstract: Hoe kan men bij het ontwerp van prefab betonconstructies een gepast veiligheidsniveau bereiken om zich te behoeden voor aardbeving? Een aardbeving is namelijk een uitzonderlijk belastinggeval. Het onderscheidt zich door de grote horizontale impact, die deze van wind ver kan overstijgen. Bovendien gaat het om een dynamische inwerking, terwijl wind meestal als statisch beschouwd wordt. De uit te voeren toetsing vraag geen uitzonderlijke inzichten. Men moet wel over de juiste ontwerpmethodiek en software tools beschikken. In dit artikel bieden we een korte inleiding.
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/23674
Link to publication: www.febe.be/frontend/files/userfiles/files/beton/beton232/parasismique.pdf
Category: A2
Type: Journal Contribution
Appears in Collections:Research publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
beton.pdfPublished version477.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 28, 2022

Download(s)

16
checked on May 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.