Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24470
Title: 'To say what the law is'': interpretatiemethoden in het Hof van Justitie en het Amerikaanse Supreme Court
Authors: Giezek, Jasmine
Advisors: DE BAERE, Geert
Issue Date: 2016
Publisher: tUL
Abstract: Binnen deze masterthesis wordt er onderzocht welke factoren er schuilen achter de beoordelingsvrijheid van een rechter zetelend in het Hof van Justitie en het Supreme Court of the United States. Zo wordt de wettelijke grondslag toegelicht in samenhang met rechtspraak die de basis vormen voor deze vrijheid. Daardoor kent het begrip interpretatie geen uniforme toepassing. Zo zal een wetenschappelijke en heuristische benadering toegelicht worden, maar ook effectief de verschillende interpretatiemethoden die gehanteerd worden door beide Hooggerechtshoven. Interpreteren wordt dan ook gezien als een kunst. Doorheen de masterthesis wordt bijkomstig de nadruk gelegd op het rechterlijk activisme en de terughoudendheid van een rechter. Ik sluit mijn masterscriptie af met bedenkingen die ik uit bij de verschillende factoren die een rol spelen bij de interpretatiebevoegdheid. Uit de masterthesis kan samengevat worden dat de interpretatie door een rechter in deze Hooggerechtshoven geen sinecure is.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24470
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-483d-490b-9729-8e07962f52a5.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 17, 2022

Download(s)

10
checked on May 17, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.