Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24483
Title: De staatsrechtelijke en Europeesrechtelijke waarborgen voor rechterlijke onafhankelijkheid
Authors: DE COCK, Frederick 
Advisors: CLOOTS, Elke
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Rechterlijke onafhankelijkheid kan gekaderd worden binnen de trias politica-leer. Dit principe is noodzakelijk om de rechtsstaat te garanderen. De rechterlijke macht moet onafhankelijk kunnen functioneren. Een rechter moet vrij tot een oordeel kunnen komen. Van typische 'politieke benoemingen' is dan wel geen sprake meer, maar ook de huidige weg naar het rechterlijk ambt is niet vrij van oneffenheden. Een aanwervingsmechanisme op basis van objectieve criteria is niet voldoende. Eens rechter zijn de gevaren immers nog niet geweken. Art. 6 EVRM garandeert het recht op een eerlijk proces door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht. Het EHRM speelt dan ook een belangrijk rol in het verfijnen van 'rechterlijke onafhankelijkheid'. De verleiding voor de overheid om aan grondrechten in te boeten ter bestrijding van terreur is soms groot. Echter zijn er grenzen die niet overschreden mogen worden. Daarnaar speelt de ook 'vierde macht' een steeds grotere rol in het onafhankelijkheidsvraagstuk.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24483
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-185b-4351-8763-7680139a7d17.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

64
checked on May 27, 2022

Download(s)

24
checked on May 27, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.