Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24486
Title: Maatregelen om de combinatie van werk en gezin te bevorderen voor werknemers met zorgafhankelijke ouderen, bestudeerd vanuit het perspectief van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Authors: Noortman, Lisa
Advisors: FOUBERT, Petra
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: Mensen leven steeds langer. In de Europese Unie wordt verwacht dat het aantal mensen boven de leeftijd van 79 jaar zal verdriedubbelen tegen 2060. Bovendien gaat voor vele senioren de gezondheid erop achteruit. Volgens cijfers van Eurostat zullen 65-plussers meer dan de helft van hun resterende jaren hulpbehoevend zijn bij dagdagelijkse activiteiten zoals zich wassen, het huis poetsen en boodschappen doen. Die zorg moet worden opgevangen. Vrijwillige mantelzorgers staan in voor ongeveer 80% van die zorg. Voor mantelzorgers is het niet altijd gemakkelijk om een goed evenwicht te zoeken tussen hun werk en privéleven (met zorgtaken). Er worden maatregelen aangenomen om dat evenwicht te vergemakkelijken, maar veel van die maatregelen gaan in de praktijk gepaard met genderongelijkheid. De thesis onderzoekt welke mogelijkheden (op Belgisch en Europese Unieniveau) mantelzorgers van hulpbehoevende ouderen hebben om te zorgen voor een beter evenwicht tussen hun werk en privéleven. De mogelijkheden worden bestudeerd vanuit het oogpunt van de mantelzorger en daarna onderworpen aan de test van gendergelijkheid.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24486
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1e9dd386-5913-44a6-b105-58fbe17df31a.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 18, 2022

Download(s)

10
checked on May 18, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.