Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24500
Title: Het lot van de overlegorganen in geval van herstructurering van de onderneming
Authors: Czanik, Frédérique
Advisors: PEETERS, Johan
Issue Date: 2017
Publisher: tUL
Abstract: De vraag die deze masterthesis wenst te beantwoorden is: 'Wat is het lot van de overlegorganen van een onderneming in geval van herstructureringen tijdens hun legislatuur (tussen twee opeenvolgende sociale verkiezingen), waar liggen de probleempunten en lacunes in de wetgeving en hoe zouden deze aangepakt kunnen worden?' De relevante wettelijke bepalingen (artikelen 21 §10 tot en met §12 van de bedrijfsorganisatiewet, artikelen 69 tot en met 76septies van de welzijnswet en artikel 20bis van cao nr. 5) worden grondig bestudeerd en bekritiseerd op lacunes alsook onduidelijkheden. Uit deze bepalingen kan men een logica distilleren, die gebruikt is om persoonlijke voorstellen te formuleren voor de niet-wettelijk geregelde gevallen. Voor deze gevallen geldt momenteel in principe een status quo. Ter verheldering werd veelvuldig gebruik gemaakt van voorbeelden en illustraties alsook een uitgebreide flowchart.
Notes: master in de rechten-rechtsbedeling
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24500
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-db73-4929-9444-7104019dc493.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.