Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24510
Title: Ontwerp van een compacte sonderingsmachine
Authors: Huibers, Bart
Advisors: KELLENS, Karel
HOSTE, Jef
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: All-Hytec in Hasselt is een bedrijf gespecialiseerd in hydraulica en machinebouw. Voor een klant, met name GroundXplorer, dient All-Hytec een sonderingsmachine te ontwerpen. Sonderingen worden doorgaans uitgevoerd door grote en zware penetratiemachines die de draagkracht van de ondergrond bepalen. GroundXplorer heeft een scanmethode ontwikkeld waarmee de draagkracht bepaald kan worden zonder grondpenetratie. Ter controle van de verkregen resultaten wil GroundXplorer toch een sondering uitvoeren. Het doel van deze masterproef is het ontwerpen van een compacte sonderingsmachine die een sondeerproef kan uitvoeren op plaatsen die momenteel niet toegankelijk zijn met de huidige grote machines. Door het uitvoeren van een literatuurstudie werd een inzicht verkregen in de huidige technologie van grondsonderingen. Vervolgens werd stapsgewijs een machine ontworpen die voldoet aan het door GroundXplorer opgestelde eisenpakket. Eerst werd op basis van kostprijs, compactheid en technische haalbaarheid een keuze gemaakt uit een reeks voorontwerpen. Het gekozen voorontwerp werd vervolgens verder uitgewerkt en omgezet naar een CAD-model met bijhorende mechanische- en hydraulische tekeningen. De ontworpen machine voldoet aan de gestelde technische- en compactheidseisen. Hierdoor kan GroundXplorer op moeilijk bereikbare plaatsen een sondeerproef uitvoeren zonder dat hiervoor grote en zware machines nodig zijn. Door het opmaken van een kostenraming werd een indicatie van de kostprijs verkregen.
Notes: master in de industriĆ«le wetenschappen: elektromechanica
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24510
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-aefb-4b9b-a14b-d00f87e96fdd.pdf4.34 MBAdobe PDFView/Open
00000000-d488-471e-befb-e3f6428ab444.pdf628.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

22
checked on May 20, 2022

Download(s)

16
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.