Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24512
Title: Vergelijkend onderzoek tussen de berekeningsmethode van gewapend beton volgens ACI (American Concrete Institute) en Eurocode 1992.
Authors: Claesen, Jhordy
Reggers, Vincent
Advisors: BAEKELAND, Pieter
HERIN, Pierre
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: België beschikt over twee kerncentrales waarvan de betonnen constructies moeten voldoen aan de Amerikaanse nucleaire regelgeving, meer bepaald aan ACI 349. Alle andere gebouwen in Europa worden echter ontworpen volgens EC2. Deze masterproef heeft als doel te onderzoeken of de Europese normen voor de berekening van beton conservatief genoeg zijn om toegepast te worden voor dit soort specifieke gebouwen. De vergelijking tussen beide berekeningstechnieken zal enkel toegepast worden op algemene constructies (gebouwen). Als vergelijkingspunt worden de Amerikaanse norm ACI 318-05 en de Europese norm NBN EN 1992-1-1 gebruikt. Volgens beide codes worden grootheden als buigwapening, dwarskrachtwapening, doorbuiging en scheurwijdte vergeleken. Dit wordt gedaan voor gewapend betonnen balken, één van de meest voorkomende constructie- elementen. Waar mogelijk toont dit onderzoek de significante verschillen aan tussen beide ontwerpmethodes. Op vlak van buigwapening zijn er tussen ACI 318 en EC2 geen beduidende verschillen te merken. Voor de dwarskrachtwapening kan de Europese normering tot 35% conservatiever zijn bij lage optredende dwarskrachten, maar bij toenemende solliciterende dwarskrachten zal dit verschil geleidelijk omkeren. De doorbuigingen op lange termijn kunnen dan weer tot 40% conservatiever zijn volgens de Amerikaanse code. Tenslotte is voor de berekening van de scheurwijdte ACI 318 tot 8% conservatiever dan EC2. Op basis van deze resultaten kan dus niet besloten worden dat EC2 uniform conservatiever is dan ACI 318.
Notes: master in de industriële wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24512
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-9c97-4cb3-9f32-cd8d5d72eda1.pdf5.38 MBAdobe PDFView/Open
00000000-16c6-4f6a-9e6a-5014379d7570.pdf669.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 20, 2022

Download(s)

10
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.