Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/24516
Title: Ontwerp protocol voor gewapend beton onder invloed van verhinderde vervorming
Authors: Buteneers, Andries
Advisors: BAEKELAND, Pieter
BUFFEL, Peter
Issue Date: 2017
Publisher: UHasselt
Abstract: In deze masterproef wordt er een ontwerpprotocol opgesteld voor gewapend beton onder invloed van verhinderde vervorming. De probleemstelling is hier: 'hoe wordt de wapening bepaald onder invloed van verhinderde vervorming?'. Deze is noodzakelijk voor de scheurbeheersing. Als hier niet aan voldaan wordt, heeft dit negatieve gevolgen voor de duurzaamheid van het beton. Het ontwerpprotocol wordt opgemaakt vertrekkende uit de 'NBN EN 1992-1-1' en de 'NBN EN 1992-3'. Er moet ook voldoende informatie zijn over de belemmeringsgraad, krimp, kruip, scheurwijdte, temperatuur en uitharding van beton. Deze parameters zijn maatgevend. Het ontwerpprotocol moet de hoeveelheid wapening bepalen voor een bepaalde scheurbeheersingseis. Dit houdt in dat er een scheurwijdte beperking wordt opgelegd. Doordat er voldaan moet worden aan deze scheurwijdte is het ontwerpprotocol gebaseerd op de directe berekening hiervan bij verhinderde vervorming. Met behulp van het opgestelde ontwerpprotocol kan er op een relatief eenvoudige manier de hoeveelheid wapening bepaald worden. Nu wordt deze op een nauwkeurigere manier berekend dan bij de methode van de minimumwapening in de 'NBN EN 1992-1-1'.
Notes: master in de industriĆ«le wetenschappen: bouwkunde
Document URI: http://hdl.handle.net/1942/24516
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections:Master theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000000-3c76-46df-80a0-636c924990f2.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open
00000000-4d6f-4efe-9529-f52c1ee2b80b.pdf322.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

28
checked on May 20, 2022

Download(s)

28
checked on May 20, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.